Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Herunterladen

 • Przemysław Biedrawa
  Przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji jako osobna masa upadłości, Monitor Prawniczy 20/2012
  download
 • Józef Forystek
  Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w orzecznictwie, Monitor Prawniczy 21/2011
  download
 • Józef Forystek
  Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011
  download
 • Józef Forystek
  Dekret o gruntach warszawskich, MIDA- Magazyn dla Prawników nr 2, Maj 2011
  download
 • Józef Forystek
  "Coraz trudniej dochodzić roszczeń zabużańskich", Dziennik Gazeta Prawna 14 02 2011
  download
 • Józef Forystek
  Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, Rejent nr 12(236), grudzień 2010
  download
 • Maciej Pawlak
  REPRYWATYZACJA - INNE
  download
 • Danuta Frey
  SPRAWA ODZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ RODZINĘ TARNOWSKICH
  download
 • Barbara Cieszewska, Żaneta Semprich
  SPRAWA RODZINY ARCYKSIĄŻĄT HABSBURGÓW O ZWROT BROWARU W ŻYWCU
  download
 • Marek Domagalski
  REKORDOWE ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ MĘŻA W WYPADKU
  download
 • Tomasz Jałoszewski, Mariusz Jałoszewski
  SPRAWA O ZWROT PALACU BISKUPÓW KRAKOWSKICH
  download
 • Józef Forystek, Adam Starczewski
  Glosa do postanowienia SN z dnia 9 lipca 2009, Przegląd Sądowy nr 4 / 2010
  download
 • Józef Forystek
  „Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja”, Rzeczpospolita, 11 sierpnia 2009
  download
 • Agata Adamczyk
  "Kiedy małżonek dłużnika-przedsiębiorcy odpowiada za jego długi", Gazeta Prawna, 30.06.2009
  download
 • Józef Forystek
  Glosa do postanowienia TK z 1 marca 2010 r. – P 107.08 – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2010 z.3
  download
 • Józef Forystek
  Walka zabużan o swoje, Rzeczpospolita Nr 215 z 15.09.2003 r.
  download
 • Danuta Frey
  SPRAWA O ZWROT POSESJI AMBASADY USA W WARSZAWIE
  download
 • Marcin Musiał, Mariusz Jałoszewski
  GRUNTY WARSZAWSKIE - INNE
  download
 • Agata Adamczyk
  Sąd zagraniczny może ogłosić upadłość polskiej spółki, Rzeczpospolita z 26.03.2009
  download
 • Józef Forystek
  Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste. Monitor Prawniczy 13/2010
  download
 • Marek Forystek
  Osierocone zobowiązania - Kto zapłaci wierzycielom publicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptekarzom, Rzeczpospolita, 3.04.1999.
  download
 • Agata Adamczyk
  "Prawa ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego małżonka-wspólnika", Gazeta Prawna, 21.07.2009
  download
 • Józef Forystek
  Kij w mrowisko. Czy dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jest niekonstytucyjny, Rzeczpospolita, 31.07.2000 r. , s. C-4
  download
 • Danuta Frey
  NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU - INNE
  download
 • Łukasz Gładki
  "Wniesienie wkładów przez akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej przed jej rejestracją", Prawo Spółek nr 9, wrzesień 2009
  download
 • Józef Forystek
  Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09), Przegląd Sądowy nr 4, kwiecień 2010
  download
 • Danuta Frey
  SPÓR O GRUNT REZYDENCJI AMBASADORA USA W WARSZAWIE
  download
 • Józef Forystek
  „Upaństwowiony majątek, ale nie spółki”, Rzeczpospolita, 17 września 2009
  download
 • Józef Forystek
  Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa Transformacje Prawa Prywatnego, 2001, z. 2, str. 27 i n.
  download
 • Danuta Frey
  PRECEDENSOWA SPRAWA DOT REKOMPENSATY ZABUŻAŃSKIEJ DLA EMIGRANTÓW
  download
 • Anna Józefiak
  Wykonanie nieformalnej umowy darowizny - Przegląd Sądowy 2007
  download
 • Mariusz Jałoszewski
  SPÓR RODZINY BARNICKICH O ODSZKODOWANIE ZA MIENIE ZABUŻAŃSKIE
  download
 • Józef Forystek
  Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody, Rzeczpospolita Nr 133 z 9.06.2003 r.
  download
 • Józef Forystek
  Co dalej z dekretem o reformie rolnej, Rzeczpospolita 8-9 stycznia 2011
  download
 • Józef Forystek
  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009r., III CSK 30/09, Rejent nr 6(230), 2010
  download
 • Józef Forystek
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1986 roku, I CR 378/86 Nowe Prawo z 1990 r., z. 6, str. 116 i n.
  download
 • Agata Adamczyk
  Pułapki w umowach handlowych zawieranych z kontrahentem zagranicznym., Gazeta Prawna nr 63 z 31.03.2009 r.
  download
 • Agata Adamczyk
  "Sytuacja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w transgranicznym postępowaniu upadłościowym". Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2009
  download