Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Nasz Partner Zarządzający uzyskał tytuł doktora

  16 Marzec 2018

  Mamy przyjemność pogratulować naszemu Koledze obrony dysertacji doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim i uzyskania tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych.

  więcej

 • Kamienica na Rynku we Lwowie - uchylenie decyzji Wojewody Śląskiego

  15 Marzec 2018

  Kancelarii udało się uzyskać pozytywne dla Klienta rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w precedensowej sprawie zabużańskiej dotyczącej przyznania rekompensaty tylko jednemu ze współwłaścicieli przy jednoczesnym pominięciu w toku postępowania drugiego ze współwłaścicieli.

  więcej

 • Unieważnienie decyzji zabużańskiej a rekompensata za utracony dom we Lwowie

  18 Styczeń 2018

  Z radością informujemy o kolejnej wygranej Kancelarii w sprawie zabużańskiej i uzyskaniu dla naszych klientów wypłaty rekompensaty za utracone na Wschodzie mienie (dom we Lwowie).

  więcej

 • NOWY PRAWNIK W NASZYM ZESPOLE

  10 Styczeń 2018

  Miło jest nam poinformować, że do grona naszych współpracowników dołączyła nowa koleżanka – adwokat Anna Bojdecka mająca kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe.

  więcej

 • Pozytywna interpretacja uznająca, że dostawa gruntu pod wodami stojącymi, będącym terenem komunikacji wodnej nie jest objęta zwolnieniem z VAT.

  06 Grudzień 2017

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił  na rzecz naszego klienta pozytywnej interpretacji
  w sprawie uznania terenów komunikacji wodnej za tereny budowlane i przyznał prawo opodatkowania ich dostawy wg stawki VAT - 23%. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na gruntach komunikacji wodnej co do zasady zakazywał zabudowy gruntu za wyjątkiem niezbędnych obiektów obsługi technicznej oraz innych niezbędnych obiektów służących realizacji celów publicznych.

  więcej

 • KOLEJNA SKUTECZNA OCHRONA PRAW AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH

  27 Listopad 2017

  W wyniku działań Kancelarii Sąd zawiesił postępowanie rejestrowe, którego zakończenie umożliwiałoby wykonanie zaskarżonej uchwały nr 7/18/10/2017 Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A..

  więcej

 • Odszkodowanie dla pasażera za opóźnienie lotu oraz grzywna dla RYANAIR

  15 Listopad 2017

  Urząd Lotnictwa Cywilnego RP wydał decyzję na rzecz naszego klienta stwierdzającą naruszenie przepisów przez znanego przewoźnika lotniczego Ryanair poprzez brak wypłaty należnego odszkodowania za znacznie opóźniony lot.

  więcej

 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W RAMACH JUBILEUSZU 155-LECIA KRAKOWSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

  10 Październik 2017

  W dniu 6 października  odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?".  Mieliśmy przyjemność wziąć udział w tym wydarzeniu, które zostało zorganizowane w ramach obchodów  jubileuszu 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej.

  więcej

 • GRZYWNA DLA ORGANU I SUMA PIENIĘŻNA DLA KLIENTA

  05 Październik 2017

  WSA w Warszawie w sprawie o odszkodowanie za nieruchomość warszawską położoną przy ul. Stawki uwzględnił przygotowaną przez Kancelarię skargę na niewykonanie przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku tego Sądu i wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.000 zł. Nadto, WSA stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

  więcej