Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Pałac Potockich-Reyów w Przecławiu nie podpadał pod działanie dekretu POKWN o reformie rolnej.

  30 Marzec 2012

  W marcu 2012 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniając wniosek Anny Potockiej z Reyów i jej rodziny (spadkobierców Stanisława Reya) nie uwzględnił odwołania aktualnego posiadacza pałacu i utrzymał korzystną dla spadkobierców decyzję Wojewody Podkaprapackiego z lipca 2011 roku ustalającą, że zespół pałacowo-parkowy w Przecławiu k/Mielca (rodowa siedziba Reyów) nie podpadała pod działanie art. 2 ust.1 lit. e - dekretu PKWN z 9.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

  więcej

 • VI Ranking firm doradztwa podatkowego Gazety Prawnej - 2012

  22 Marzec 2012

  W opublikowanym 22 marca 2012 roku kolejnym rankingu Gazety Prawnej zajęliśmy piąte miejsce w swojej grupie.

  więcej

 • Pełne odszkodowanie za grunt warszawski

  30 Styczeń 2012

  Sąd Najwyższy w sprawie  III CZP 73/12 uznał, że  przeddekretowym właścicielom gruntów warszawskich należy się odszkodowanie odpowiadające pełnej wartości  utraconych nieruchomości, a nie symbolicznej wartości utraconego odszkodowania z tytułu nieuniknionego wywłaszczenia.

  więcej

 • PODATEK W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ TYLKO OD DYWIDENDY

  16 Styczeń 2012

  Obowiązek podatkowy zysków akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych następuje dopiero z momentem otrzymania dywidendy.

  więcej

 • Zespół dworsko-parkowy w Krakowie – Borku Fałęckim nie podpadał pod działanie dekretu PKWN o Reformie Rolnej

  30 Listopad 2011

  Decyzja Wojewody Małopolskiego o niepodpadaniu zespołu dworsko-parkowego w Krakowie Borku-Falęckim należącego do rodziny prof. Stefana Ziobrowskiego na skutek decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2011 roku stała się ostateczna.

  więcej

 • Gratulacje

  30 Wrzesień 2011

  Gratulujemy prawnikom naszej kancelarii pozytywnego zdania egzaminów i dostania się na aplikację adwokacką - Annie Waśniewskiej, Maciejowi Kalinowskiemu oraz na aplikację radcowską - Krzysztofowi Kendziak.

  więcej

 • Gratulacje

  30 Sierpień 2011

  Z radością informujemy, że tegoroczne (2011) egzaminy adwokackie i radcowskie zdało siedmiu naszych prawników.

  więcej

 • Helsińska Funadacja Praw Człowieka

  30 Lipiec 2011

  Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy docenieni przez Helsińską Fundcję Praw Człowieka za pomoc i zaangażowanie w prace Programu Spraw Precedensowych.

  więcej

 • Ranking Rzeczpospolitej 2011

  30 Kwiecień 2011

  Jak co roku najbardziej prestiżowy w Polsce dziennik Rzeczpospolita opublikował ranking kancelarii prawnych. W bieżącej edycji kancelaria Forystek i Partnerzy nadal utrzymała się na wysokiej pozycji.

  więcej