Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • OCHRONA WŁASNOŚCI TO TEŻ OCHRONA INTERESÓW SPADKOBIERCÓW

  11 luty 2016

  Ochrona własności to też ochrona interesów spadkobierców. Rzeczpospolita, Danuta Frey

  więcej

 • FISKUS NIE MOŻE JESZCZE RAZ KARAĆ

  11 luty 2016

  Fiskus nie może jeszcze raz karać tych, którzy utracili majątek. Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10 luty 2016

  więcej

 • ZWRÓCONE NIERUCHOMOŚCI W TYCHACH

  29 Styczeń 2016

  W sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w Tychach uwzględnione zostało stanowisko Kancelarii.

  więcej

 • OCHRONA PRAW AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH.

  28 Styczeń 2016

  Sąd Okręgowy w Legnicy, przychylił się do wniosku 92 akcjonariuszy spółki Polcolorit S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

  więcej

 • UWZGLĘDNIONA SKARGA PAULIAŃSKA

  26 Styczeń 2016

  Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii, polegającym na odwróceniu skutków prawnych podjętej próby ucieczki przez dłużnika z majątkiem przed wierzycielem.

  więcej

 • KORZYSTNA DECYZJA W SPRAWIE MAJĄTKU WAPOWCE

  28 Grudzień 2015

  Po dwóch latach udało się uzyskać korzystną decyzję Wojewody Podkarpackiego uwzględniającą wniosek kancelarii i potwierdzającą , że zespół dworsko - parkowy w Wapowcach nie podpadał  pod działanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

  więcej

 • WSPÓŁPRACA Z KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  15 Grudzień 2015

  Niniejszym informujemy, iż Kancelaria rozpoczęła współpracę z Kędzierzyńsko-Kozielskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.  W ramach tej współpracy prawnicy Kancelarii  świadczyć będą wsparcie prawne na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie związanym z ich działalnością gospodarczą.
   

   

  więcej

 • KOLEJNA KORZYSTNA DECYZJA W SPRAWIE MAJĄTKU RUDKA

  15 Grudzień 2015

  Z radością informujemy, że naszej Kancelarii udało się uzyskać kolejną decyzję Wojewody Podlaskiego o niepodpadaniu nieruchomości pod działanie dekretu PKWN z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej.

  więcej

 • ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM

  30 Listopad 2015

  Po wielu latach prowadzanego postępowania decyzją z dnia 30 listopada 2015 roku  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał korzystną dla naszych Klientów decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2013 roku stwierdzającą, że zabytkowy Pałac w Sokołowie Podlaskim wraz z otaczającym go zabytkowym parkiem (część majątku Przeździatka) o łącznej pow. 8,1955 ha nie podlegał pod działanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformie rolnej.

  więcej