Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Aleksandra Karteczka

Aplikant adwokacki

Urodzona w 1991 roku w Krakowie.  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2015 z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pod tytułem  „Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych” pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Wosia. 
Odbyła praktyki w ramach Programu Erasmus Praktyki w londyńskiej Kancelarii Hoxtons Solicitors zajmując się przygotowywaniem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, jak również wynajmu i dzierżawy. Następnie pracując w Kancelarii Blavo & Co Solicitors w Londynie zdobyła doświadczenie w zakresie Mental Health oraz Community Care.
W 2016 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.
Włada językiem angielskim.