Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

ANGELIKA SOKÓŁ

Aplikant radcowski.

Urodzona w 1991 roku. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lipcu 2015 r. obroniła pracę magisterską  pt. „Problematyka samowoli budowlanej w Polsce po II Wojnie Światowej” napisaną pod kierunkiem dr hab. Izabeli Lewandowskiej – Malec.
W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu prawa inwestycji budowlanych. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych, kierunku: Zamówienia publiczne organizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.

Od grudnia 2015 r. współpracuje z Kancelarią FORYSTEK I PARTNERZY.
W roku 2016 wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.