Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Anna Jargut

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego UJ (2003) pod kierunkiem prof.  Andrzeja Oklejaka. Ukończyła także studia podyplomowe prowadzone przez Katedrę Prawa Europejskiego UJ pn. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim”.
W roku 2006 wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Egzamin radcowski złożyła w 2010 roku z drugą lokatą na roku, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1998 – 2004 współpracowała jako konsultant prawny z rzeczoznawcami majątkowymi, w latach 2004 – 2006 zatrudniona w administracji rządowej. Od 2006 współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY.
W ramach Kancelarii zdobyła szerokie doświadczenie w szeroko pojętym prawie administracyjnym, prawie nieruchomości, budowlanym i prawie ochrony środowiska, z sukcesem reprezentując Klientów przed sądami administracyjnymi oraz cywilnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Pracowała między innymi przy obsłudze spółek kablowych, klubów sportowych i deweloperów, zarówno polskich jak i zagranicznych. Zajmuje się także reprezentowaniem przedsiębiorców przesyłowych w sprawach związanych z regulowaniem statusu prawnego urządzeń przesyłowych, sieci wodociągowych i energetycznych.
Prowadzi sprawy administracyjne, przed sądami administracyjnymi  i cywilne  związane ze skutkami wprowadzenia nienotyfikowanej Komisji Europejskiej ustawy z 2009 roku o grach hazardowych.
Prowadzi również liczne sprawy reprywatyzacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, odzyskiwania przejętych lub znacjonalizowanych nieruchomości i przedsiębiorstw.
Reprezentuje Klientów w procesach odszkodowawczych przed sądami cywilnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie związanych z niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej, a także w licznych sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości.
Specjalizuje się przede wszystkim w prawie administracyjnym materialnym i procesowym (w tym przed WSA i NSA), procesach odszkodowawczych, a także w sprawach reprywatyzacyjnych.
Włada biegle językiem angielskim, a w stopniu komunikatywnym także językiem francuskim.