Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Kolejna wygrana odszkodowania za nieruchomość przy ul. Fabrycznej.

  30 Grudzień 2012

  Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów wielomilionowe odszkodowanie za utraconą nieruchomość.

  więcej

 • Odszkodowanie za grunt warszawski przy ul. Lwowskiej

  30 Grudzień 2012

  Sąd Apelacyjny oddalił apelację Skarbu Państwa od korzystnego dla naszych klientów wyroku Sądu I Instancji zasądzającego wielomilionowe odszkodowanie za grunt przy Politechnice Warszawskiej (ul. Lwowska).

  więcej

 • Spółka "córka" przejmuje spółkę "matkę".

  21 Grudzień 2012

  Kancelarii udało się przeprowadzić i zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21.12.2012 roku pionierską na rynku polskim transakcję merger and aquisition polegającą na przejęciu przez spółkę „córkę” swoją spółkę „matkę”.

  więcej

 • Nacjonalizacja fabryki dachówek w odonowie unieważniona.

  27 Listopad 2012

  W dniu 27.11.2012 r., Kancelaria po 5 latach prowadzenia postępowania administracyjnego przeplatanego wyrokami sądów administracyjnych uzyskała dla swojego Klienta decyzję Ministra Gospodarki stwierdzającą nieważność zarządzenia nacjonalizacyjnego z 1951 roku dotyczącego przejęcia Fabryki Dachówek w Odonowie k/ Krakowa.

  więcej

 • Uwzględniona skarga kasacyjna dot. szerokiego rozumienia pojęcia „strona” w art. 160 KPA

  04 Październik 2012

  Sąd Najwyższy uznał, że wąskie i „formalne” rozumienie „strony” w art. 160 k.p.a., wyłącznie jako uczestnika postępowania administracyjnego, w toku którego wydana została decyzja obarczona wadą nieważności jest niewłaściwe.

  więcej

 • Ważna wygrana w Sądzie Najwyższym w sprawie dot. gruntów warszawskich.

  01 Październik 2012

  SN uznał, że zachodzi oczywisty związek przyczynowy między tzw. „decyzjami lokalowymi”, a szkodą w postaci utraty mieszkań.

  więcej

 • Renesansowy Zamek w Krasiczynie wróci do Michała Ksawerego ks. Sapiehy?

  30 Wrzesień 2012

  Decyzja Wojewody Podkarpackiego z września 2012 r. o niepodpadaniu zespołu zamkowo-parkowego w Krasiczynie pod działanie dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej stała się prawomocna.

  więcej

 • Trybunał w Strasburgu - sprawa PLON vs. Polska wznowiona.

  30 Wrzesień 2012

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu we wrześniu 2012 roku podjął decyzję o wznowieniu przewodu w sprawie ze skargi spółki PLON.

  więcej

 • Wygrana przed Trybunałem w Strasburgu w sprawie Pałacu w Przecławiu.

  25 Wrzesień 2012

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 25 września 2012 roku wydał wyrok w sprawie Anna Potocka przeciwko Polska.

  więcej