Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Barbara Labe

Radca prawny

Urodzona w 1981 roku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Zolla obroniła w 2007 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 2006 roku ukończyła studia socjologiczne z wynikiem bardzo dobrym.

Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzoną we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. W 2005 roku odbyła w ramach programu Sokrates Erasmus studia z zakresu praw człowieka i prawa migracyjnego w Fachhochschule Frankfurt am Main w Niemczech.

W roku 2007 wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

W latach 2007 - 2010 zatrudniona w Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Pabian. Od listopada 2010 roku współpracuje z kancelarią FORYSTEK I PARTNERZY.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

E-mai: barbara.labe@forystek.pl