Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Bernadetta Róg

Adwokat

Urodzona w 1987 roku w Tarnobrzegu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 2013 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem " Wpływ niezgodności Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 201 Poz. 1540) z prawem Unii Europejskiej na działalność branży hazardowej w Polsce", napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Włudyki.
Odbyła praktyki w Programie Interwencji Prawnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach których zdobyła doświadczenie w zakresie praw człowieka.
W 2013 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.
W 2015 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe prowadzone przez Katedrę Prawa Europejskiego i Katedrę Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.
W 2017 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Od 2011 roku stale współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY.
Włada językiem angielskim.