Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Marketing bez zgody RODO

  04 Listopad 2018

  Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie wówczas, gdy podmiot będący administratorem danych osobowych posiada odpowiednią podstawę prawną pozwalającą na realizację określonego procesu przetwarzania.

  więcej

 • Wystarczy zamiar prowadzenia biznesu, by móc skorzystać z odliczenia podatku VAT od kosztów inwestycji

  23 Październik 2018

  Ryanair w 2006 roku planował przejąć irlandzkiego przewoźnika, jednakże do przejęcia nie doszło, a fiskus sprzeciwił się możliwości odliczenia VAT od poniesionych w tym zakresie kosztów z tytułu usług doradczych. Zgodnie z wyrokiem TSUE przewoźnik miał prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów mimo tego,  że planowane przedsięwzięcie w ostateczności nie doszło do skutku.

  więcej

 • NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU A PODATEK VAT

  19 Październik 2018

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 

  więcej

 • Wdrożenie RODO uzasadnia przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.

  16 Październik 2018

  Reorganizacja działalności spółki i dostosowywanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymagań wynikających z RODO uzasadnia przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej. Takie stanowisko wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 roku.
           

  więcej

 • Odwrotne obciążenie a faktury korygujące

  16 Październik 2018

  Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obniżającą fakturę korygującą zmniejszającą obrót i kwotę podatku należnego sprzedawca rozlicza w tym samym miesiącu co nabywca, po otrzymaniu potwierdzenia jej doręczenia.

  więcej

 • ROZPOCZĘŁY SIĘ JUŻ PIERWSZE KONTROLE W ZAKRESIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

  10 Październik 2018

  Kilkadziesiąt dużych przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi otrzymało w ostatnim czasie wezwania od fiskusa do przedłożenia dokumentacji cen transferowych za rok 2016.  

  więcej

 • Opodatkowanie pożyczki

  09 Październik 2018

  Umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jednakże w sytuacji gdy transakcja podlega przepisom ustawy o VAT, obowiązek uiszczenia PCC nie powstanie.

  więcej

 • Compliance - efektywne zarządzanie ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie

  11 Wrzesień 2018

  Celem wprowadzenia systemu compliance jest zapewnienie możliwie największej zgodności działania przedsiębiorstwa z prawem i przyjętymi zwyczajami, tak by ograniczyć ryzyko naruszenia prawa. Działania takie przekładają się na ograniczenie strat finansowych oraz zapobiegają utracie dobrego imienia danej organizacji.

  więcej

 • Przyczynienie się poszkodowanego do szkody; wybór formy naprawienia szkody

  07 Sierpień 2018

  Zgodnie z art. 362 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub jej zwiększenia, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

  więcej