Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Compliance - efektywne zarządzanie ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie

  11 Wrzesień 2018

  Celem wprowadzenia systemu compliance jest zapewnienie możliwie największej zgodności działania przedsiębiorstwa z prawem i przyjętymi zwyczajami, tak by ograniczyć ryzyko naruszenia prawa. Działania takie przekładają się na ograniczenie strat finansowych oraz zapobiegają utracie dobrego imienia danej organizacji.

  więcej

 • Przyczynienie się poszkodowanego do szkody; wybór formy naprawienia szkody

  07 Sierpień 2018

  Zgodnie z art. 362 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub jej zwiększenia, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

  więcej

 • Dostęp do informacji publicznej – spółki z udziałem Skarbu Państwa lub JST

  17 Lipiec 2018

  Nie od dziś w przestrzeni prawnej funkcjonują spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (JST).

  więcej

 • Spółka wypłacająca wysokie wynagrodzenia członkom zarządu zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji cen transferowych

  05 Lipiec 2018

  Stanowisko takie zostało potwierdzone przez Dyrektora KIS w interpretacji z 20 czerwca 2018 r., w której stwierdził, że zarówno pensja prezesa jak i dyrektora finansowego powiązanych ze spółką kapitałowo lub osobowo, podlega obowiązkowi udokumentowania w sytuacji, gdy przychody lub koszty Spółki w poprzednim roku były większe niż 2 mln euro.

  więcej

 • UDZIELENIE POŻYCZKI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ JAKO CZYNNOŚĆ MAJĄCA CHARAKTER POMOCNICZY NIE WPŁYWA NA USTALENIE PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA VAT

  12 Kwiecień 2018

  Problematyka uznania udzielenia pożyczki za czynność pomocniczą w rozumieniu art. 90 ust. 6 uVAT jest wciąż aktualna. Z uwagi na brak definicji czynności pomocniczych organy podatkowe i sądy administracyjne wskazują, że w każdym przypadku konieczna jest analiza wszystkich okoliczności udzielenia pożyczki.

  więcej

 • Czy ustawodawca nadąża za rowerzystami ?

  27 Marzec 2018

  Pojazdy elektryczne stanowią nowy wymiar codziennej komunikacji i są ciekawą alternatywą zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i zwolenników jazdy rekreacyjnej. Jednoślady wspomagane silnikiem elektrycznym – ku uciesze producentów – budzą coraz większe zainteresowanie w kręgu cyklistów.

  więcej

 • NALEŻYTA STARANNOŚĆ I DOBRA WIARA W RELACJACH Z KONTRAHENTAMI

  30 Styczeń 2018

  W ostatnim okresie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której legalnie działające podmioty zostają wciągnięte w karuzele podatkowe mające na celu wyłudzenie podatku VAT. By móc skutecznie bronić się przed zarzutami brania udziału w tym niezgodnym z prawem procederze, należy wykazać się należytą starannością w relacjach handlowych (dobrą wiarą).

  więcej

 • Ryczałt za noclegi kierowców – krajobraz 14 miesięcy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  24 Styczeń 2018

   

   

  więcej

 • Pozytywna interpretacja uznająca, że dostawa gruntu pod wodami stojącymi, będącym terenem komunikacji wodnej nie jest objęta zwolnieniem z VAT

  06 Grudzień 2017

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił pozytywnej interpretacji  w sprawie uznania terenów komunikacji wodnej za tereny budowlane i przyznał prawo opodatkowania ich dostawy wg stawki VAT - 23%. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na gruntach komunikacji wodnej co do zasady zakazywał zabudowy gruntu za wyjątkiem niezbędnych obiektów obsługi technicznej oraz innych niezbędnych obiektów służących realizacji celów publicznych. 

  więcej