Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Founders agreement, czyli pierwsza umowa wspólników

  13 Styczeń 2019

  Umowa założycielska, nazywana globalnie również founders agreement jest wewnętrznym dokumentem partnerów biznesowych, który reguluje zasady prowadzenia ich wspólnego projektu. Founders agreement upowszechniły się w polskim porządku prawnym kilka lat temu, wraz z ożywieniem gospodarczym i budową społeczności start-upowych.

  więcej

 • ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ

  12 Styczeń 2019

  Umowa spółki stanowi swego rodzaju konstytucję dla działalności spółki. Umowa ta rodzi nie tylko zobowiązania dla stron umowy, ale przede wszystkim kształtuje nowy byt prawny – spółkę.

  więcej

 • Obowiązki operatora usługi kluczowej - Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

  08 Grudzień 2018

  Dnia 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa jest efektem wdrożenia dyrektywy NIS do polskiego porządku prawnego. Ustawa określa organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących skład systemu. Krajowy system cyberbezpieczeństwa ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych.

  więcej

 • PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA - spółka dla start-upów

  05 Grudzień 2018

  Dnia 30 listopada 2018 roku do Komitetu Stałego Rady Ministrów wpłynął projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw mający na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej.

  więcej

 • COMPLIANCE - EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRAWNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  05 Grudzień 2018

  Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, w ramach naszej kancelarii został powołany do życia dział zajmujący się efektywnym zarządzeniem ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie (dział compliance). Przedsiębiorcy dostrzegli, że wprowadzenie zasad zgodności w przedsiębiorstwie pociąga za sobą szereg korzyści przede wszystkim w postaci ograniczenia strat finansowych ale również zapobiega utracie dobrego imienia danego przedsiębiorstwa.

  więcej

 • 9 % STAWKA PODATKU CIT TYLKO DLA WYBRANYCH

  05 Grudzień 2018

  Od 1 stycznia 2019 roku w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdzie w życie przepis przewidujący 9 % stawkę podatku CIT, która zastąpi dotychczasowy 15 % podatek.

  więcej

 • Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

  04 Grudzień 2018

  Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Jak zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia spółki akcyjnej?

  więcej

 • Ustawa z dnia 05 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

  03 Grudzień 2018

  Dnia 25 listopada 2018 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 05 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018, poz. 1629). Tworzyć ma ona ramy prawne w zakresie kontynuacji działalności wykonywanej przez przedsiębiorców w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, także w ramach spółki cywilnej, na wypadek ich śmierci. Skierowana jest

  więcej

 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

  22 Listopad 2018

  Dnia 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa określa organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących skład systemu.

  więcej