Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Możliwość posługiwania się przez spółkę w obrocie gospodarczym skróconą nazwą oraz skróconym zapisem formy prawnej spółki

04 Październik 2017

Spółka "XYZ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”) w obrocie gospodarczym (w tym w wystawianych kontrahentom fakturach VAT oraz zawieranych umowach) posługuje się również nazwą XYZ sp. z o. o.