Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I DOBRA WIARA W RELACJACH Z KONTRAHENTAMI

30 Styczeń 2018

W ostatnim okresie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której legalnie działające podmioty zostają wciągnięte w karuzele podatkowe mające na celu wyłudzenie podatku VAT. By móc skutecznie bronić się przed zarzutami brania udziału w tym niezgodnym z prawem procederze, należy wykazać się należytą starannością w relacjach handlowych (dobrą wiarą).

Pozytywna interpretacja uznająca, że dostawa gruntu pod wodami stojącymi, będącym terenem komunikacji wodnej nie jest objęta zwolnieniem z VAT

06 Grudzień 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił pozytywnej interpretacji  w sprawie uznania terenów komunikacji wodnej za tereny budowlane i przyznał prawo opodatkowania ich dostawy wg stawki VAT - 23%. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na gruntach komunikacji wodnej co do zasady zakazywał zabudowy gruntu za wyjątkiem niezbędnych obiektów obsługi technicznej oraz innych niezbędnych obiektów służących realizacji celów publicznych.