Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Opóźnienie dostawy - pisemne zastrzeżenie warunkiem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych względem przewoźnika na gruncie CMR

13 Październik 2017

Współczesna praktyka obrotu w zakresie przewozu drogowego towarów opiera się w przeważającej mierze na środkach komunikacji elektronicznej – w grę wchodzą głównie komunikatory internetowe, sms-y oraz wiadomości e-mail. Środki te są masowo wykorzystywane zarówno na etapie zawierania umów przewozu czy ich wykonywania, jak i do komunikowania przewoźnikowi zastrzeżeń i uwag co do jakości już wykonanej usługi.