Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Ryczałt za noclegi kierowców – krajobraz 14 miesięcy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

24 Styczeń 2018

Już blisko 14 miesięcy temu – w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. K 11/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, normujący kwestię należności na pokrycie kosztów z tytułu podróży służbowej kierowców w transporcie drogowym jest niezgodny z Konstytucją RP, w zakresie w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym.

Opóźnienie dostawy - pisemne zastrzeżenie warunkiem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych względem przewoźnika na gruncie CMR

13 Październik 2017

Współczesna praktyka obrotu w zakresie przewozu drogowego towarów opiera się w przeważającej mierze na środkach komunikacji elektronicznej – w grę wchodzą głównie komunikatory internetowe, sms-y oraz wiadomości e-mail. Środki te są masowo wykorzystywane zarówno na etapie zawierania umów przewozu czy ich wykonywania, jak i do komunikowania przewoźnikowi zastrzeżeń i uwag co do jakości już wykonanej usługi.