Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Daniel Całka

Adwokat

Urodzony w 1978 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Umowa przedwstępna w prawie pracy”, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego obronił w 2003 roku z wynikiem bardzo dobrym.

W roku 2007 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

W 2011 roku po zdanym egzaminie adwokackim wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

W latach 2003-2005 zatrudniony w ZUS.

W latach 2005-2006 zatrudniony w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Od 2006 roku współpracuje z Kancelarią Forystek & Partnerzy.

Specjalizuje się w prawie spółek ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek publicznych, prawie gospodarczym, szeroko pojętym prawie cywilnym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

E-mail: daniel.calka@forystek.pl