Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Doświadczenie

VAT

 • doradztwo podatkowe w zakresie VAT związane ze wspólną budową Centrali dwóch wiodących banków w Warszawie przy ul. Senatorskiej;
 • doradztwo podatkowe w zakresie VAT dla spółek giełdowych oraz dużych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych;
 • porady podatkowe przy połączeniu i przekształcaniu spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną - wartość spółki przekształconej ok. 1.500.000.000 PLN;
 • doradztwo podatkowe przy miliardowych inwestycjach budowlanych (np. przy rozliczeniu budowy w Warszawie centrali jednego z banków o zasięgu globalnym);
 • reprezentowanie dużych polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących VAT;
 • reprezentowanie osób (podmiotów) zagranicznych w sporach z polskimi urzędami skarbowymi;
 • doradztwo podatkowe przy nabywaniu spółek (udziałów, akcji) oraz całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części - transakcje o wartości przekraczającej setki milionów;
 • doradztwo podatkowe przy wielomilionowych transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości i środków trwałych, np. zakupu samolotów odrzutowych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • doradztwo podatkowe przy umowach leasingu środków transportu oraz samolotów odrzutowych;
 • doradztwo podatkowe przy umowach na usługi operatorskie statkami powietrznymi.

Zobacz naszą ofertę

Osoby kontaktowe

 • ADW. MAREK FORYSTEK