Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Doświadczenie

Prawo pracy

  • porady dotyczące  ustalenia istnienia stosunku pracy;
  • dochodzenie niewypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
  • odwołania od niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
  • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami przy pracy.

Zobacz naszą ofertę

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK