Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Doświadczenie

Sprawy bankowe i gospodarcze

  • wygrana dla Rafinerii Trzebinia przed Sądem Najwyższym w precedensowej sprawie (Rafineria Trzebinia)
  • wygrana dla dużego globalnego Banku przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej transakcji terminowych (Teichmann)
  • uwzględniona w całości skarga kasacyjna przygotowana przez Kancelarię w imieniu Banku Handlowego i oddalona skarga  kasacyjna agenta w precedensowej sprawie dotyczącej świadczenia wyrównawczego i świadczenia karencyjnego dla agenta pośredniczącego w sprzedaży kilkudziesięciu tysięcy produktów bankowych, w tym kart kredytowych i kredytów [listopad 2013]
  • - reprezentowanie dużej firmy budowalnej w wielomilionowym sporze z Województwem Małopolskim w zakresie umów na roboty budowalne zawierane w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  • - wygrana w sporze z bankiem w wielowątkowej sprawie dotyczącej odszkodowania za szkodę spowodowaną przez pracownika banku (dot. wadliwego zakupu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych)

Zobacz naszą ofertę

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK