Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Doświadczenie

Sprawy cywilne

 • kilkumilionowa wygrana odszkodowania z PZU w precedensowej sprawie dotyczącej śmierci męża w wypadku samochodowym – pierwsza w Polsce tak wysoka wygrana;
 • reprezentowanie klientów w licznych sporach z ubezpieczycielami w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar wypadków drogowych  i ich bliskich;
 • reprezentowanie klientów w sporze z Bankiem w sprawach dotyczących odszkodowania za szkodę spowodowana transakcjami opcji walutowych;
 • reprezentowanie klientów w sporach o odszkodowanie za błędy medyczne;
 • reprezentowanie klientów w licznych sporach ze Skarbem Państwa dotyczących odpowiedzialności za tzw. zaniechanie legislacyjne ( w tym wielokrotnie przed Sądem Najwyższym);
 • reprezentowanie Klientów w licznych sprawach przeciwko Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego o odszkodowanie za bezprawie legislacyjne,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za naruszenie prawa Unii Europejskiej,
 • reprezentowanie Klientów w precedensowej sprawie o zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przesyłowych w sprawach o zasiedzenie służebności przesyłu oraz o ustanowienie służebności,
 • reprezentowanie Klientów w licznych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich,
 • reprezentowanie Klientów w licznych sprawach związanych z ustalaniem opłat za użytkowanie wieczyste,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami cywilnymi prowadzonych w trybach nadzwyczajnych, wzruszanie prawomocnych orzeczeń sądowych, 
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • reprezentowanie inwestorów w sprawach dotyczących regulowania stanów prawnych związanych z budową urządzeń przesyłowych, w tym o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz o wykup sieci sfinansowanych przez inwestorów (w tym deweloperów).

Zobacz naszą ofertę

Osoby kontaktowe

 • ADW. JÓZEF FORYSTEK