Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Doświadczenie

Mienie Zabużańskie


Sprawy w toku o odszkodowanie (cywilne) lub rekompensatę (administracyjne), w tym liczne wygrane przed WSA i NSA oraz przed Ministrem Skarbu Państwa:

 • o odszkodowanie i rekompensatę od Skarbu Państwa w kwocie 150 mln zł za majątek Roś (Ukraina) – hr. Braniccy INFO PRASOWE
 • o rekompensatę za majątek Rozdół, Jagielnika i Komarno (Ukraina) - rodzina hrabiów Lanckorońskich;
 • o rekompensatę za zamek Świrz k/Lwowa (Ukraina) - rodzina Ireny hr. Lamezan Salins (żony generała Tadeusza hr. Bora-Komorowskiego – dowódcy Powstania Warszawskiego);
 • o rekompensatę za majątek Waka, Wołożyn, Orniany i Wilno (ul. Zygmuntowska) - rodzina hr. Tyszkiewicz z Waki;
 • o rekompensatę za kamienice w Wilnie;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie (rodzina hr. Podhorodeckich);
 • o rekompensatę za majątek Zwiniacz (Ukraina (rodzina hr. Reyów i Potockich)
 • precedensowa sprawa rekompensaty zabużańskiej dla Fundacji Lanckorońskich INFO PRASOWE
 • o rekompensatę za pola naftowe w Borysławiu (woj. lwowskie)
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Potockiego
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Szymanowicza
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Sobieskiego
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Działyńskich
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Głębokiej
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy 29 Listopada
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Na Błonie
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Kopernika
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Zielnej
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Piaskowej
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Słodowej
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Wyspiańskiego
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy 3 Maja
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Asnyka INFO PRASOWE
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Akademickiej 14
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Zimorowicza 14
 • o rekompensatę za dom w Zaleszczykach (woj. tarnopolskie)
 • o rekompensatę za majątek Hamernia (woj. wileńskie)
 • o rekompensatę za majątek Dorohoszów (woj. nowogródzkie)
 • o rekompensatę za majątek Lubieżany (woj. nowogródzkie)
 • o rekompensatę za majątek Olszany (woj. nowogródzkie)
 • o rekompensatę za majątek Hawinowicze (woj. nowogródzkie)
 • o rekompensatę za majątek Szczuczyn k/Grodna
 • o rekompensatę za majatek we Lwowie przy ul. Królowej Jadwigi 27 i 38a
 • o rekompensatę za majątek Kozielniki k/Lwowa

 

Sprawy zakończone:

 • wygrana w precedensowej dla całej Polonii sprawie zabużańskiej przed WSA i NSA w Warszawie potwierdzającej, że do grona uprawnionych do otrzymania tzw. rekompensaty zabużańskiej na podstawie ustawy z 2005 roku należą także byli właściciele nieruchomości zabużańskich, którzy nigdy do Polski nie powrócili i pozostali na emigracji
 • liczne wypłacone pieniężne rekompensaty zabużańskie na podstawie ustawy z 2005 roku
 • wypłacona rekompensata zabużanska za kamienice położone na Starym Mieście w Wilnie (2009)
 • wypłacona rekompensata zabużańska za kamienice położone we Lwowie (2010)
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek ziemski Hadynkowce (w tym lasy)- województwo tarnopolskie - obecnie Ukraina (2010)
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek ziemski (w tym lasy) w powiecie Kobryń - województwo poleskie - obecnie Białoruś (2010)
 • wygrana rekompensata zabużańska za niezabudowaną parcelę we Lwowie (2011)
 • wygrana rekompensata zabużańska za majątek Horoszowa - województwo tarnopolskie (2011)
 • wygrana rekompensata zabużańska za majątek Brody - województwo tarnopolskie (2011)
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek Rozłucz, w tym lasy – woj. lwowskie  (2012)
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek  Iwanówka, w tym lasy – woj. tarnopolskie (2013)
 • wypłacona rekompensata zabużańska za  majątek Turze – woj. tarnopolskie (2012)
 • przyznana decyzją rekompensata zabużańska za nieruchomości we Lwowie oraz w miejscowościach Herbutów,  Kozara i Slobódka Bołszowicka – wszystkie gmina Bołoszowce (obecnie Ukraina) - kilkaset hektarów ziemi i lasów (2013)
 • przyznana decyzją  rekompensata zabużańska za majątek Korczyn - woj. stanisławowskie (2013);
 • przyznana decyzją rekompensata zabużańska za majątek Uroczyska - woj. nowogródzkie, powiat wołożyński - obecnie Białoruś (2013)
 • uzyskanie postanowienia Wojewody Śląskiego potwierdzającego nabycie prawa do rekompensaty za kamienicę w Rudkach k/Lwowa (2014)
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Małopolskiego o przyznaniu rekompensaty za kamienicę w Wilnie (2014)
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Mazowieckiego potwierdzającego rekompensatę za XVI -wieczny zamek z parkiem  - woj. tarnopolskie - obecnie Ukraina (2015)
 • przyznana decyzją rekompensata za kamienice we Lwowie przy ul. Poprzecznej
 • przyznana decyzją rekompenasata zabużańska za pozostawione mienie w Samborze
 • wygrana przed NSA w precedensowej sprawie dot. aktów nacjonalizacyjnych ZSRR oraz braku związania orzeczeniem PUR (Państwowego Urzędu Repatryjacyjnego - dot. kamienic we Lwowie (2015) INFO PRASOWE
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Śląskiego  w sprawie majątku ziemskiego bohatera narodowego - Bołszowce -woj. stanisławowskie (2015)
 • uzyskanie postanowienia Wojewody Małopolskiego stwierdzającego przyznanie rekompensaty za majątek położony w miejscowości Waka (2015

 

Zobacz naszą ofertę

Pobierz

 • 1 MILIONY ODZSZKODOWANIA.jpg Pobierz
 • 2 JAK ZNIECHĘCAĆ ZABUŻAN DO REALIZACJ UPRAWNIEŃ.pdf Pobierz
 • 3 PRECEDENSOWY SPÓR FUNDACJI LANCKOROŃSKICH.pdf Pobierz
 • 4 ODSZKODOWANIA TYLKO DLA OBYWATELI POLSKICH.pdf Pobierz
 • 5 PRAWO DO SPADKU ALE NIE DO REKOMPENSATY.pdf Pobierz
 • SZANSA DLA KRESOWIAN Pobierz

Osoby kontaktowe

 • ADW. JÓZEF FORYSTEK