Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Doświadczenie

Pozostałe

 • reprezentacja Restauracji WIERZYNEK S.A. w Krakowie w sporze z byłymi właścicielami kamienicy przy ul. Rynek Główny nr 16 w Krakowie;
 • odzyskana nieruchomość przy ul. Mazowieckiej w Krakowie (kamienica)
 • wypłacone odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Fredry w Krakowie (działka);
 • o zwrot nieruchomości wywłaszczonej przy ul. Conrada w Warszawie (parking);
 • o odszkodowanie za grunty wywłaszczone pod poligon w Gdańsku (Piecki-Migowo)
 • o odszkodowanie za grunty bezprawnie wywłaszczone pod poligon w Gdyni - Cisowych Pustkach (2009);
 • odzyskana nieruchomość w Gdyni Kamiennej Górze na rzecz Fabryki Cukrów i Czekolady KRYSZTAŁ
 • wypłacone odszkodowanie przez Skarb Państwa za bezprawnie znacjonalizowane nieruchomości w miejscowości Łosie k/Gorlic - tzw. mienie połemkowskie (2009)
 • wypłacone odszkodowanie przez Skarb Państwa za bezprawnie znacjonalizowane nieruchomości w miejscowości Ropa k/Gorlic - tzw. mienie połemkowskie (2010);
 • przyznane odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Opolskiej w Krakowie;
 • odzyskane grunty  (działka budowlana) w Gdańsku (2011);
 • wygrana z Muzeum Narodowym w Warszawie – odzyskanie obrazu Kossaka ze zbiorów Ordynacji Krasińskich (2013);
 • sprawa o zwrot lasów i nieruchomości ( ze źródłami wody mineralnej "Muszynianka") oraz o odszkodowania za utracone tzw. mienie połemkowskie w miejscowości Żegiestów.

Sprawy przed Międzynarodowymi Trybunałami

 • wygrana (2012) w sprawie Anny Potockiej z d. Rey przed ETPCz w Strasburgu w sprawie dotyczącej przewlekłego prowadzenia sprawy o zwrot pałacu w Przecławiu (skarga nr 1415/11)
 • uzyskanie zapytania prejudycjalnego NSA do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie dot. dyskryminacji jednego ze spadkobierców – brata nieposiadającego obywatelstwo polskie (2013)
 • sprawa spółki PLON (skarga nr 1680/09) dot. zamknięcia drogi sądowej do ubiegania się o odszkodowanie za znacjonalizowane przedsiębiorstwo na podstawie ustawy nacjonalizacyjne z 1946 roku przewidującej wypłatę odszkodowania – sprawa w toku przed ETPCz w Strasburgu
 • reprezentowanie rodziny Reyów i Potockich w sprawie przed ETPCz w Strasburgu w sprawie o zamknięcie drogi sądowej do dochodzenia odszkodowania za znacjonalizowane po II wojnie światowej lasy przecławskie [skarga wniesiona we wrześniu 2013]  oraz innej rodziny   która utraciła lasy w majątku Kobylin k/ Ostrołęki [skarga także wniesiona we wrześniu 2013]
 • uzyskanie wymuszonej przez ETPCz w Strasburgu ugody z rządem RP, na mocy której rząd RP wypłacił tytułem zadośćuczynienia za przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie gruntu warszawskiego (ul. Barska) kwotę 40.000 zł (2015)

Zobacz naszą ofertę

Osoby kontaktowe

 • ADW. JÓZEF FORYSTEK