Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Doświadczenie

Zwrot wywłaszczeń

 

 • odzyskanie nieruchomości wywłaszczonej w latach 70-tych położonej w Krakowie w dzielnicy Krowodrza;
 • wygrana w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym w sprawie o odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną w Krakowie przy Alei Pokoju [wyrok SN z 7.05.2010, III CSK 243/09]
 • wygrana w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym w sprawie o wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną w latach 50-tych XX wieku nieruchomość o pow. 7,24 ha położoną w Gdyni (Pustki Cisowskie) przy ul. Chabrowej [wyrok SN z 29.04.2010, IV CSK 467/09]
 • reprezentowanie klientów w sprawie zwrotu sporej części nieruchomości wywłaszczonych pod budowę Miasta Tychy;
 • reprezentowanie klientów w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w Warszawie przy ul. Conrada o pow. … ha;
 • wygrana przed Sądem Okręgowym w Krakowie w sprawie o odszkodowania za bezprawnie znacjonalizowane tzw. mienie połemkowskie w miejscowości Łosie k/ Gorlic;
 • odzyskanie nieruchomości położonej w Gdyni – Kamiennej Górze o pow. 30 arów;
 • sprawa o zwrot kilkunastu hektarów gruntów w centrum Tych – wykorzystywanych na inny cel niż wskazany w decyzjach wywłaszczeniowych;
 • sprawa o odzyskanie dużej nieruchomości przy ul. Kapelanka w Krakowie
 • wygrana prawomocnym wyrokiem i wypłacone odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną, którą nie zwrócono położoną w Krakowie-Nowej Hucie (tzw. Tomex) [października 2013]

 

Zobacz naszą ofertę

Osoby kontaktowe

 • ADW. JÓZEF FORYSTEK