Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Joanna Kijas

Raca prawny

Urodzona w 1982 roku. Studiowała prawo na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Praca magisterska pod tytułem „Europejski nakaz aresztowania w polskim procesie karnym”, pisana pod kierunkiem dr hab. R. Stefański, obroniona z wynikiem dobrym.

W roku 2010 wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2005 roku zatrudniona w Kancelarii Forystek, Góralczyk, Rychlicki a od 2006 stale zatrudniona w Kancelarii FORYSTEK & PARTNERZY. W ramach Kancelarii zdobyła praktykę i doświadczenia w zakresie szeroko pojętym prawie nieruchomości, reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem gruntów warszawskich.

Włada językiem angielskim.

E-mail: joanna.kijas@forystek.pl