Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Katarzyna Olech

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku obroniła  z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem. „Poszanowanie prawa do życia oraz życia prywatnego i rodzinnego osób pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej.

W latach 2013 -2015 odbywała aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, a w roku 2016 złożyła egzamin adwokacki.

W 2015 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.

Od grudnia 2012 roku współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni.

W ramach kancelarii zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym oraz prawem administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw reprywatyzacyjnych.

Włada językiem angielskim.