Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Łukasz Wołk

Adwokat

Urodzony w 1976 roku. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym. Także na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia podyplomowe  z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. 

W 2001 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich. W 2005 roku zdał egzamin adwokacki  z wynikiem bardzo dobrym i pierwszą lokatą. W 2006 roku wpisany na listę  adwokatów ORA w Krakowie. Obecnie Zastępca Sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Krakowie.

W latach 1999 – 2000 zatrudniony w kancelarii adwokackiej R.P. Magda w Nowym Jorku. Od 2000 do 2001 jako prawnik w Emalia SA. Począwszy od 2001 do 2003 roku będąc aplikantem adwokackim w kancelarii Forystek Góralczyk Rychlicki Budzowska Fiutowski Jamorski Adwokaci i Radcowie Prawni. 

Od 2004 roku związany z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY - Adwokaci i Radcowie Prawni, a począwszy od stycznia 2006 roku Partner spółki. 

Przeprowadził wiele transakcji nabycia, sprzedaży oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą. Nadzorował i prowadził procesy due diligence, zakończone akwizycjami spółek i przedsiębiorstw zagranicą przez polskie podmioty z branży telekomunikacyjnej oraz chemicznej (transakcje w Serbii, Niemczech, Czechach).

Specjalizuje się w prawie karnym i procesie karnym oraz sporach sądowych ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażowych przed sądami polubownymi w kraju (Sąd Arbitrażowy przed KIG w Warszawie, Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach) jak również przed arbitrażowymi sądami zagranicznymi w tym: Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, UEFA Court of Arbitration).

Włada językiem angielskim.