Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Maciej Kalinowski

Adwokat

Urodzony w 1984 r. Studiował Prawo na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Pracę magisterską pt. „Skarga Pauliańska - geneza, rozwój i funkcje” napisaną pod kierunkiem dr Ireny Kleniewskiej obronił w 2008 r. z wynikiem bardzo dobrym.

Od kwietnia 2009 r. na stałe współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY.

W lipcu 2009r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym Podyplomowe Studium Prawa Spółek organizowane przez Uniwersytet Warszawski, broniąc pracę pt. "Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością".

W 2010 r. z ramienia kancelarii zajmował się obsługą prawną spółki PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND zdobywając doświadczenie w zakresie prawa pracy, ochrony środowiska, sporządzania i redagowania umów handlowych oraz przygotowywania opinii prawnych.

W 2011 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

W ramach Kancelarii zdobył praktykę i doświadczenia w zakresie reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem gruntów warszawskich.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym i administracyjnym.

Włada językiem angielskim.

e-mail: maciej.kalinowski@forystek.pl