Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Michał Ignaszak

Adwokat

Urodzony w 1985 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” napisaną pod kierunkiem dr hab. Dariusza Fuchsa obronił w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2009 – 2010 zatrudniony w Centrali Spółki WARS S.A. W roku 2011 odbył staż w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Od lutego 2012 roku współpracownik FORYSTEK & PARTNERZY.