Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • SUKCES PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM W SPRAWIE SPÓŁKI PRZEDWOJENNEJ

  08 Listopad 2018

  Z satysfakcją informujemy, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną i złożoną przez Kancelarię w sprawie przerejestrowania z dawnego rejestru handlowego do rejestru przedsiębiorców KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej przed II wojną światową.

  więcej

 • STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NWZ GOBARTO S.A.

  30 Październik 2018

  Z satysfakcją informujemy, iż wyrokiem z dnia 30 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w całości powództwo wniesione przez Kancelarię w imieniu akcjonariuszy mniejszościowych Gobarto S.A. i stwierdził nieważność uchwały nr 7/18/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  więcej

 • SUKCES AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH KOLEJNEJ SPÓŁKI

  21 Wrzesień 2018

  Z satysfakcją informujemy, że w wyniku działań Kancelarii Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych spółki PAMAPOL SA poprzez wstrzymanie wykonania uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

  więcej

 • Kamienica na Rynku we Lwowie - uchylenie decyzji Wojewody Śląskiego

  15 Marzec 2018

  Kancelarii udało się uzyskać pozytywne dla Klienta rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w precedensowej sprawie zabużańskiej dotyczącej przyznania rekompensaty tylko jednemu ze współwłaścicieli przy jednoczesnym pominięciu w toku postępowania drugiego ze współwłaścicieli.

  więcej

 • Unieważnienie decyzji zabużańskiej a rekompensata za utracony dom we Lwowie

  18 Styczeń 2018

  Z radością informujemy o kolejnej wygranej Kancelarii w sprawie zabużańskiej i uzyskaniu dla naszych klientów wypłaty rekompensaty za utracone na Wschodzie mienie (dom we Lwowie).

  więcej

 • Pozytywna interpretacja uznająca, że dostawa gruntu pod wodami stojącymi, będącym terenem komunikacji wodnej nie jest objęta zwolnieniem z VAT.

  06 Grudzień 2017

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił  na rzecz naszego klienta pozytywnej interpretacji
  w sprawie uznania terenów komunikacji wodnej za tereny budowlane i przyznał prawo opodatkowania ich dostawy wg stawki VAT - 23%. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na gruntach komunikacji wodnej co do zasady zakazywał zabudowy gruntu za wyjątkiem niezbędnych obiektów obsługi technicznej oraz innych niezbędnych obiektów służących realizacji celów publicznych.

  więcej

 • KOLEJNA SKUTECZNA OCHRONA PRAW AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH

  27 Listopad 2017

  W wyniku działań Kancelarii Sąd zawiesił postępowanie rejestrowe, którego zakończenie umożliwiałoby wykonanie zaskarżonej uchwały nr 7/18/10/2017 Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A..

  więcej

 • Odszkodowanie dla pasażera za opóźnienie lotu oraz grzywna dla RYANAIR

  15 Listopad 2017

  Urząd Lotnictwa Cywilnego RP wydał decyzję na rzecz naszego klienta stwierdzającą naruszenie przepisów przez znanego przewoźnika lotniczego Ryanair poprzez brak wypłaty należnego odszkodowania za znacznie opóźniony lot.

  więcej

 • GRZYWNA DLA ORGANU I SUMA PIENIĘŻNA DLA KLIENTA

  05 Październik 2017

  WSA w Warszawie w sprawie o odszkodowanie za nieruchomość warszawską położoną przy ul. Stawki uwzględnił przygotowaną przez Kancelarię skargę na niewykonanie przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku tego Sądu i wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.000 zł. Nadto, WSA stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

  więcej