Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • ODSZKODOWANIE ZA DZIAŁKĘ NA MOKOTOWIE

  07 Kwiecień 2017

  Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił stanowisko zaprezentowane przez Kancelarię i zasądził dla naszej Klientki odszkodowanie za utraconą nieruchomość położoną na warszawskim Mokotowie wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu.

  więcej

 • Odszkodowanie za bezprawie legislacyjne gminy

  17 luty 2017

  Przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zapadł prawomocny wyrok w sprawie o odszkodowanie za bezprawie legislacyjne Gminy Zabierzów. 

  więcej

 • Skarga konstytucyjna w sprawie prawa dziedziczenia przyjęta do rozpoznania

  16 luty 2017

  Kolejna skarga konstytucyjna przygotowana przez Kancelarię ( po wcześniejszych dotyczących możliwości dochodzenia odszkodowania od Skarbu państwa w postaci lucrum cessans oraz praw nabytych z decyzji administracyjnych przez byłych właścicieli gruntów warszawskich) została przyjęta przez Trybunał Konstytucyjny do rozpoznania.

  więcej

 • Wygrana w precedensowej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

  03 Listopad 2016

  Cieszymy się, że możemy poinformować o uzyskaniu przez naszą Kancelarię korzystnego dla naszego Klienta rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luxemburgu. W precedensowej sprawie o unieważnienie małżeństwa Sąd Apelacyjny w Warszawie wskutek podnoszonych przez nas wątpliwości zdecydował się skierować zapytanie prawne w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  więcej

 • PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  10 Październik 2016

  W ostatnich dniach Kancelaria uzyskała w dość precedensowej sprawie decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywróceniu obywatelstwa polskiego naszemu Klientowi, który urodził się jako obywatel polski, a następnie jako niepełnoletni został  tego obywatelstwa pozbawiony, jedynie z uwagi na zmianę obywatelstwa przez jego ojca.  Sprawę prowadził zespół w składzie radca prawny Tomasz Pigiel i adw. Józef Forystek.

  więcej

 • WYGRANA TANTIEM Z FIRMĄ FONOGRAFICZNĄ

  08 Październik 2016

  Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria prawomocnie wygrała sprawę przed Sądem Okręgowym w Warszawie o zapłatę należnego wynagrodzenia z powództwa znanej firmy fonograficznej przeciwko naszej Klientce przygotowującej wydania specjalne płyt.

  więcej

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM TRANSAKCJI

  03 Październik 2016

  W związku ze zmianą przepisów, które to zmiany w sposób dotychczas bez precedensu zaostrzają odpowiedzialność podatnika za nieprawidłowe dokumentowanie transakcji, a także uczestnictwo w łańcuchu transakcji mających ostatecznie doprowadzić przez ich inicjatorów do oszustw podatkowych nasza Kancelaria rozpoczęła prace nad  instrumentami prawnymi umożliwiającymi  zarządzanie tym ryzykiem i jego ograniczenie poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych. 

  więcej

 • UDANE WZNOWIENIE W SPRAWIE ZABUŻAŃSKIEJ – WYGRANA W NSA

  30 Wrzesień 2016

  Kancelaria odniosła kolejny sukces w sprawie zabużańskiej prowadzonej dla naszych klientów.  NSA w  całej rozciągłości przychylił się do skargi kasacyjnej uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak również poprzedzające go niekorzystne decyzje Wojewody Małopolskiego oraz Ministra Skarbu Państwa.  Sprawa dotyczyła interpretacji art. 3 ust. 2 ustawy zabużańskiej tj. dokładnie możliwości wskazania osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej po dniu 31 grudnia 2008 roku.

  więcej

 • Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych – c.d.

  26 Wrzesień 2016

  W nawiązaniu do wiadomości z dnia 28 stycznia 2016 roku informujemy, że w dniu 12 września 2016 roku odbyła się przed Sądem Okręgowym w Legnicy druga już rozprawa w sprawie z powództwa akcjonariuszy spółki Polcolorit S.A. o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 23/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polcolorit S.A. z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym. Na rozprawie przesłuchano strony postępowania.

  więcej