Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Nacjonalizacja fabryki dachówek w odonowie unieważniona.

  27 Listopad 2012

  W dniu 27.11.2012 r., Kancelaria po 5 latach prowadzenia postępowania administracyjnego przeplatanego wyrokami sądów administracyjnych uzyskała dla swojego Klienta decyzję Ministra Gospodarki stwierdzającą nieważność zarządzenia nacjonalizacyjnego z 1951 roku dotyczącego przejęcia Fabryki Dachówek w Odonowie k/ Krakowa.

  więcej

 • Uwzględniona skarga kasacyjna dot. szerokiego rozumienia pojęcia „strona” w art. 160 KPA

  04 Październik 2012

  Sąd Najwyższy uznał, że wąskie i „formalne” rozumienie „strony” w art. 160 k.p.a., wyłącznie jako uczestnika postępowania administracyjnego, w toku którego wydana została decyzja obarczona wadą nieważności jest niewłaściwe.

  więcej

 • Ważna wygrana w Sądzie Najwyższym w sprawie dot. gruntów warszawskich.

  01 Październik 2012

  SN uznał, że zachodzi oczywisty związek przyczynowy między tzw. „decyzjami lokalowymi”, a szkodą w postaci utraty mieszkań.

  więcej

 • Trybunał w Strasburgu - sprawa PLON vs. Polska wznowiona.

  30 Wrzesień 2012

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu we wrześniu 2012 roku podjął decyzję o wznowieniu przewodu w sprawie ze skargi spółki PLON.

  więcej

 • Renesansowy Zamek w Krasiczynie wróci do Michała Ksawerego ks. Sapiehy?

  30 Wrzesień 2012

  Decyzja Wojewody Podkarpackiego z września 2012 r. o niepodpadaniu zespołu zamkowo-parkowego w Krasiczynie pod działanie dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej stała się prawomocna.

  więcej

 • Wygrana przed Trybunałem w Strasburgu w sprawie Pałacu w Przecławiu.

  25 Wrzesień 2012

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 25 września 2012 roku wydał wyrok w sprawie Anna Potocka przeciwko Polska.

  więcej

 • Precedensowy wyrok NSA w sprawie tzw. gminnej prohibicji.

  01 Wrzesień 2012

  NSA wskazał, że wprowadzanie przez rady gminy zakazu sprzedaży alkoholu nie może naruszać konstytucyjnej zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

  więcej

 • Wyrok w sprawie naruszenia konstytucji przez znak drogowy.

  09 Sierpień 2012

  WSA uwzględnił stanowisko Kancelarii FORYSTEK & PARTNERZY w sprawie naruszenia zasad konstytucyjnych przez ustawienie znaku drogowego na drodze publicznej.

  więcej

 • Nieważne plany przestrzenne Warszawy z lat 60-tych NSA utrzymał korzystny dla przeddekretowych właścicieli wyrok.

  30 Czerwiec 2012

  W wyroku WSA potwierdzono, że Ogólny Pan Miasta Stołecznego Warszawy z 31.01.1961 roku nie obowiązywał, gdyż nie został nigdy w sposób prawidłowy opublikowany.

  więcej