Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Renesansowy Zamek w Krasiczynie wróci do Michała Ksawerego ks. Sapiehy?

  30 Wrzesień 2012

  Decyzja Wojewody Podkarpackiego z września 2012 r. o niepodpadaniu zespołu zamkowo-parkowego w Krasiczynie pod działanie dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej stała się prawomocna.

  więcej

 • Wygrana przed Trybunałem w Strasburgu w sprawie Pałacu w Przecławiu.

  25 Wrzesień 2012

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 25 września 2012 roku wydał wyrok w sprawie Anna Potocka przeciwko Polska.

  więcej

 • Precedensowy wyrok NSA w sprawie tzw. gminnej prohibicji.

  01 Wrzesień 2012

  NSA wskazał, że wprowadzanie przez rady gminy zakazu sprzedaży alkoholu nie może naruszać konstytucyjnej zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

  więcej

 • Wyrok w sprawie naruszenia konstytucji przez znak drogowy.

  09 Sierpień 2012

  WSA uwzględnił stanowisko Kancelarii FORYSTEK & PARTNERZY w sprawie naruszenia zasad konstytucyjnych przez ustawienie znaku drogowego na drodze publicznej.

  więcej

 • Nieważne plany przestrzenne Warszawy z lat 60-tych NSA utrzymał korzystny dla przeddekretowych właścicieli wyrok.

  30 Czerwiec 2012

  W wyroku WSA potwierdzono, że Ogólny Pan Miasta Stołecznego Warszawy z 31.01.1961 roku nie obowiązywał, gdyż nie został nigdy w sposób prawidłowy opublikowany.

  więcej

 • Pałac Potockich-Reyów w Przecławiu nie podpadał pod działanie dekretu POKWN o reformie rolnej.

  30 Marzec 2012

  W marcu 2012 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniając wniosek Anny Potockiej z Reyów i jej rodziny (spadkobierców Stanisława Reya) nie uwzględnił odwołania aktualnego posiadacza pałacu i utrzymał korzystną dla spadkobierców decyzję Wojewody Podkaprapackiego z lipca 2011 roku ustalającą, że zespół pałacowo-parkowy w Przecławiu k/Mielca (rodowa siedziba Reyów) nie podpadała pod działanie art. 2 ust.1 lit. e - dekretu PKWN z 9.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

  więcej

 • Zespół dworsko-parkowy w Krakowie – Borku Fałęckim nie podpadał pod działanie dekretu PKWN o Reformie Rolnej

  30 Listopad 2011

  Decyzja Wojewody Małopolskiego o niepodpadaniu zespołu dworsko-parkowego w Krakowie Borku-Falęckim należącego do rodziny prof. Stefana Ziobrowskiego na skutek decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2011 roku stała się ostateczna.

  więcej

 • New connect

  13 Wrzesień 2007

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 września 2007 roku Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z oferta publiczna akcji serii E.

  więcej

 • Debiut naszego klienta - spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów

  07 Wrzesień 2007

  Dnia 27 września 2007 roku zadebiutowała na rynku NewConnect spółka AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów. Jest to kolejny udany debiut naszego Klienta na rynku giełdowym. Klient uplasował całą nową emisję i to ze znaczną redukcją.

  więcej