Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Nieważne plany przestrzenne Warszawy z lat 60-tych NSA utrzymał korzystny dla przeddekretowych właścicieli wyrok.

  30 Czerwiec 2012

  W wyroku WSA potwierdzono, że Ogólny Pan Miasta Stołecznego Warszawy z 31.01.1961 roku nie obowiązywał, gdyż nie został nigdy w sposób prawidłowy opublikowany.

  więcej

 • Pałac Potockich-Reyów w Przecławiu nie podpadał pod działanie dekretu POKWN o reformie rolnej.

  30 Marzec 2012

  W marcu 2012 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniając wniosek Anny Potockiej z Reyów i jej rodziny (spadkobierców Stanisława Reya) nie uwzględnił odwołania aktualnego posiadacza pałacu i utrzymał korzystną dla spadkobierców decyzję Wojewody Podkaprapackiego z lipca 2011 roku ustalającą, że zespół pałacowo-parkowy w Przecławiu k/Mielca (rodowa siedziba Reyów) nie podpadała pod działanie art. 2 ust.1 lit. e - dekretu PKWN z 9.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

  więcej

 • Zespół dworsko-parkowy w Krakowie – Borku Fałęckim nie podpadał pod działanie dekretu PKWN o Reformie Rolnej

  30 Listopad 2011

  Decyzja Wojewody Małopolskiego o niepodpadaniu zespołu dworsko-parkowego w Krakowie Borku-Falęckim należącego do rodziny prof. Stefana Ziobrowskiego na skutek decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2011 roku stała się ostateczna.

  więcej

 • New connect

  13 Wrzesień 2007

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 września 2007 roku Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z oferta publiczna akcji serii E.

  więcej

 • Debiut naszego klienta - spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów

  07 Wrzesień 2007

  Dnia 27 września 2007 roku zadebiutowała na rynku NewConnect spółka AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów. Jest to kolejny udany debiut naszego Klienta na rynku giełdowym. Klient uplasował całą nową emisję i to ze znaczną redukcją.

  więcej

 • Autoryzowany doradca NewConnect

  27 Czerwiec 2007

  Z satysfakcją informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2007 roku, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nasza Kancelaria została wpisana na Listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect.

  więcej