Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • CZY 7 SĘDZIÓW SN PODZIELI STANOWISKO KANCELARII W PRECEDENSOWEJ SPRAWIE DOT. GRUNTÓW WARSZAWSKICH

  28 Czerwiec 2016

  W kolejnej precedensowej sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię doszło do przekazania pytania prawnego poszerzonemu składowi 7 sędziów SN, który będzie musiał rozstrzygnąć bardzo istotne zagadnienie prawne.

  więcej

 • PRECEDENSOWE ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE PRZEREJESTROWANIA PRZEDWOJENNEJ SPÓŁKI Z O.O. DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

  27 Czerwiec 2016

  W ostatnich dniach Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Okręgowego od postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie.

  więcej

 • ODZYSKANY UDZIAŁ PRZY UL. MIODOWEJ

  10 Czerwiec 2016

  Kancelaria uzyskała w ostatnich dniach korzystną dla klientów decyzję dotyczącą ustanowienia na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 400 m2 przy ul. Miodowej w Warszawie na podstawie dekretu Bieruta o gruntach warszawskich.

  więcej

 • BIAŁYSTOK - WYGRANA PRZED SN

  09 Czerwiec 2016

  Kancelaria wygrała przed Sądem Najwyższym ze Skarbem Państwa i Gminą Białystok  w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym odnośnie kilkunastohektarowej nieruchomości położonej na terenie miasta.

  więcej

 • ODSZKODOWANIE ZA GRUNT PRZY UL. HUMAŃSKIEJ W WARSZAWIE

  23 Maj 2016

  W kolejnej prowadzonej przez Kancelarię sprawie odszkodowawczej dotyczącej gruntów warszawskich udało się uzyskać dla naszych Klientów korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

  więcej

 • ODSZKODOWANIE ZA REFORMĘ ROLNĄ

  15 Kwiecień 2016

  Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez Kancelarię i uchylił niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający powództwo klienta Kancelarii o odszkodowanie za nieruchomość przejętą w ramach reformy rolnej (dekret PKWN).

  więcej

 • DWIE KOLEJNE DECYZJE W SPRAWIE MAJĄTKU W RUDZIE MALENIECKIEJ

  12 Kwiecień 2016

  Kancelaria uzyskała dla swojej Klientki dwie kolejne korzystne decyzje Wojewody Świętokrzyskiego.

  więcej

 • Czy wygrana przed TK wystarczy do uzyskania rekompensaty zabużańskiej?

  18 Marzec 2016

  WSA w Warszawie uwzględnił skargę przygotowaną przez Kancelarię na decyzję Ministra Skarbu Państwa odmawiającą potwierdzenia prawa do rekompensaty zabużańskiej za utraconą kamienicę we Lwowie.

  więcej

 • UWZGLĘDNIONE NASZE SKARGI KASACYJNE W SPRAWIE USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH

  16 luty 2016

  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Kancelarii w czterech sprawach kasacyjnych dotyczących pozwoleń  na prowadzenie salonów gier na automatach.

  więcej