Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM TRANSAKCJI

  03 Październik 2016

  W związku ze zmianą przepisów, które to zmiany w sposób dotychczas bez precedensu zaostrzają odpowiedzialność podatnika za nieprawidłowe dokumentowanie transakcji, a także uczestnictwo w łańcuchu transakcji mających ostatecznie doprowadzić przez ich inicjatorów do oszustw podatkowych nasza Kancelaria rozpoczęła prace nad  instrumentami prawnymi umożliwiającymi  zarządzanie tym ryzykiem i jego ograniczenie poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych. 

  więcej

 • UDANE WZNOWIENIE W SPRAWIE ZABUŻAŃSKIEJ – WYGRANA W NSA

  30 Wrzesień 2016

  Kancelaria odniosła kolejny sukces w sprawie zabużańskiej prowadzonej dla naszych klientów.  NSA w  całej rozciągłości przychylił się do skargi kasacyjnej uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak również poprzedzające go niekorzystne decyzje Wojewody Małopolskiego oraz Ministra Skarbu Państwa.  Sprawa dotyczyła interpretacji art. 3 ust. 2 ustawy zabużańskiej tj. dokładnie możliwości wskazania osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej po dniu 31 grudnia 2008 roku.

  więcej

 • Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych – c.d.

  26 Wrzesień 2016

  W nawiązaniu do wiadomości z dnia 28 stycznia 2016 roku informujemy, że w dniu 12 września 2016 roku odbyła się przed Sądem Okręgowym w Legnicy druga już rozprawa w sprawie z powództwa akcjonariuszy spółki Polcolorit S.A. o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 23/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polcolorit S.A. z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym. Na rozprawie przesłuchano strony postępowania.

  więcej

 • CZY 7 SĘDZIÓW SN PODZIELI STANOWISKO KANCELARII W PRECEDENSOWEJ SPRAWIE DOT. GRUNTÓW WARSZAWSKICH

  28 Czerwiec 2016

  W kolejnej precedensowej sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię doszło do przekazania pytania prawnego poszerzonemu składowi 7 sędziów SN, który będzie musiał rozstrzygnąć bardzo istotne zagadnienie prawne.

  więcej

 • PRECEDENSOWE ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE PRZEREJESTROWANIA PRZEDWOJENNEJ SPÓŁKI Z O.O. DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

  27 Czerwiec 2016

  W ostatnich dniach Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Okręgowego od postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie.

  więcej

 • ODZYSKANY UDZIAŁ PRZY UL. MIODOWEJ

  10 Czerwiec 2016

  Kancelaria uzyskała w ostatnich dniach korzystną dla klientów decyzję dotyczącą ustanowienia na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 400 m2 przy ul. Miodowej w Warszawie na podstawie dekretu Bieruta o gruntach warszawskich.

  więcej

 • BIAŁYSTOK - WYGRANA PRZED SN

  09 Czerwiec 2016

  Kancelaria wygrała przed Sądem Najwyższym ze Skarbem Państwa i Gminą Białystok  w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym odnośnie kilkunastohektarowej nieruchomości położonej na terenie miasta.

  więcej

 • ODSZKODOWANIE ZA GRUNT PRZY UL. HUMAŃSKIEJ W WARSZAWIE

  23 Maj 2016

  W kolejnej prowadzonej przez Kancelarię sprawie odszkodowawczej dotyczącej gruntów warszawskich udało się uzyskać dla naszych Klientów korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

  więcej

 • ODSZKODOWANIE ZA REFORMĘ ROLNĄ

  15 Kwiecień 2016

  Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez Kancelarię i uchylił niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający powództwo klienta Kancelarii o odszkodowanie za nieruchomość przejętą w ramach reformy rolnej (dekret PKWN).

  więcej