Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • DWIE KOLEJNE DECYZJE W SPRAWIE MAJĄTKU W RUDZIE MALENIECKIEJ

  12 Kwiecień 2016

  Kancelaria uzyskała dla swojej Klientki dwie kolejne korzystne decyzje Wojewody Świętokrzyskiego.

  więcej

 • Czy wygrana przed TK wystarczy do uzyskania rekompensaty zabużańskiej?

  18 Marzec 2016

  WSA w Warszawie uwzględnił skargę przygotowaną przez Kancelarię na decyzję Ministra Skarbu Państwa odmawiającą potwierdzenia prawa do rekompensaty zabużańskiej za utraconą kamienicę we Lwowie.

  więcej

 • UWZGLĘDNIONE NASZE SKARGI KASACYJNE W SPRAWIE USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH

  16 luty 2016

  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Kancelarii w czterech sprawach kasacyjnych dotyczących pozwoleń  na prowadzenie salonów gier na automatach.

  więcej

 • ZWRÓCONE NIERUCHOMOŚCI W TYCHACH

  29 Styczeń 2016

  W sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w Tychach uwzględnione zostało stanowisko Kancelarii.

  więcej

 • OCHRONA PRAW AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH.

  28 Styczeń 2016

  Sąd Okręgowy w Legnicy, przychylił się do wniosku 92 akcjonariuszy spółki Polcolorit S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

  więcej

 • UWZGLĘDNIONA SKARGA PAULIAŃSKA

  26 Styczeń 2016

  Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii, polegającym na odwróceniu skutków prawnych podjętej próby ucieczki przez dłużnika z majątkiem przed wierzycielem.

  więcej

 • KORZYSTNA DECYZJA W SPRAWIE MAJĄTKU WAPOWCE

  28 Grudzień 2015

  Po dwóch latach udało się uzyskać korzystną decyzję Wojewody Podkarpackiego uwzględniającą wniosek kancelarii i potwierdzającą , że zespół dworsko - parkowy w Wapowcach nie podpadał  pod działanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

  więcej

 • WSPÓŁPRACA Z KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  15 Grudzień 2015

  Niniejszym informujemy, iż Kancelaria rozpoczęła współpracę z Kędzierzyńsko-Kozielskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.  W ramach tej współpracy prawnicy Kancelarii  świadczyć będą wsparcie prawne na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie związanym z ich działalnością gospodarczą.
   

   

  więcej

 • KOLEJNA KORZYSTNA DECYZJA W SPRAWIE MAJĄTKU RUDKA

  15 Grudzień 2015

  Z radością informujemy, że naszej Kancelarii udało się uzyskać kolejną decyzję Wojewody Podlaskiego o niepodpadaniu nieruchomości pod działanie dekretu PKWN z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej.

  więcej