Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • SPRAWA TARTAKU W RUDZIE MALENIECKIEJ

  30 Maj 2015

  Minister Rolnictwa uwzględnił odwołanie Kancelarii od niekorzystnej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego odmawiającej ustalenia, że tartak w Rudzie Malenieckiej nie podlegał reformie rolnej.

  więcej

 • NASZA WYGRANA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM W SPRAWIE DEKRETU BIERUTA

  12 Maj 2015

  Z przyjemnoscią informujemy, że w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię od kilkunastu lat, uzyskaliśmy wyjątkowo korzystny dla naszych klientów wyrok  Trybunału Konstytucyjnego (P 46/13).

  więcej

 • KOLEJNA WYGRANA W SPRAWIE OCHRONY KLAUZURY ZAKONNEJ

  16 Kwiecień 2015

  NSA uwzględnił kolejną skargę kasacyjną przygotowaną przez kancelarię w imieniu jednego z zakonów Klauzurowych.

  więcej

 • ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ OBLIGATORIUSZA

  14 Kwiecień 2015

  Sąd Okręgowy w Katowicach podzielił argumentację kancelarii i zabezpieczył roszczenia jednego z obligatariuszy na prywatnym majątku jednego z członków zarządu za szkody spowodowane wadliwym przeprowadzeniem emisji obligacji spółki.

  więcej

 • Grunt warszawski przy Barskiej wrócił do właścicieli

  10 Kwiecień 2015

  Po kilkunastu latach postępowania wreszcie sprawa zakończyła się pełnym sukcesem naszych Klientów, którzy odzyskali nieruchomość bezprawnie im zabraną pod pretekstem stosowania dekretu Bieruta o gruntach warszawskich.

  więcej

 • Odszkodowanie za grunt przy ul. Krakusa w Warszawie

  03 Kwiecień 2015

  Kancelaria uzyskała korzystną decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za utraconą na podstawie dekretu Bieruta o gruntach warszawskich nieruchomość przy ul. Krakusa w Warszawie.

   

  więcej

 • ORZECZENIA PUR W SPRAWIE ZABUŻANSKIEJ

  30 Marzec 2015

  Uwzględniona skarga kasacyjna klientów Kancelarii w sprawie zabużańskiej.

  więcej

 • WĄTPLIWA NOWELIZACJA USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH

  09 luty 2015

  W związku z dokonaniem przez Państwo Polskie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu aktu prawnego tj. Ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (numer powiadomienia 2014/0537/PL - H10) oraz z zastrzeżeniami zgłoszonymi w postępowaniu notyfikacyjnym dotyczącymi projektu tego aktu prawnego, Komisja Europejska powzięła wątpliwości, co do zgodności z prawem europejskim notyfikowanych przepisów i skierowała do Państwa Polskiego tzw. szczegółową opinie.

  więcej

 • ZASTRZEŻENIA W POSTĘPOWANIU NOTYFIKACYJNYM

  27 Styczeń 2015

  W związku z dokonaniem przez Państwo Polskie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu aktu prawnego tj. Ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (numer powiadomienia 2014/0537/PL - H10), Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed Komisją Europejską w procedurze zgłaszania zastrzeżeń do notyfikowanego aktu.

  więcej