Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • OCHRONA WŁASNOŚCI TO TEŻ OCHRONA INTERESÓW SPADKOBIERCÓW

  11 luty 2016

  Ochrona własności to też ochrona interesów spadkobierców. Rzeczpospolita, Danuta Frey

  więcej

 • FISKUS NIE MOŻE JESZCZE RAZ KARAĆ

  11 luty 2016

  Fiskus nie może jeszcze raz karać tych, którzy utracili majątek. Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10 luty 2016

  więcej

 • PROFESJONALNY SPORTOWIEC MOŻE ROZLICZAĆ PRZYCHODY JAK PRZEDSIĘBIORCA.

  22 Czerwiec 2015

  22 czerwca Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą siedmiu sędziów (sygn akt: II FPS 1/15) potwierdził, że profesjonalni sportowcy mogą rozliczać przychody z uprawiania sportu tak, jakby prowadzili firmę.

  więcej

 • WYCINKA DRZEW PO WYROKU TRYBUNAŁU

  03 Lipiec 2014

  Osoby ukarane za wycinkę chorego, uszkodzonego lub martwego drzewa mogą walczyć o zmianę niekorzystnej dla siebie decyzji.

  więcej

 • WZRUSZENIE WYROKU

  02 Czerwiec 2014

  W krytykowanym przez nasza kancelarię wyroku NSA – I OSK 2752/12 przyjęto zasadę, że w obrocie prawnym może pozostać wyrok NSA wydany w stosunku do osoby zmarłej. Wydaje się to być nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa.

  więcej

 • TRYBUNAŁ KONTRA POKRZYWDZENI PRZEZ PAŃSTWO

  25 Kwiecień 2014

  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25.04.2014, SK 56/12 opowiedział się za ograniczeniem odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone bezprawnymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przed wejście w życie obecnej Konstytucji (tj. przed 17.10.1997r.) 

  więcej

 • WEDŁUG NSA PAŁAC RADZIWIŁŁÓW MIENIEM BRYTYJSKIM

  16 Styczeń 2014

  NSA nie uwzględnił skargi kasacyjnej klientki Kancelarii uznając, że osobie posiadającej obywatelstwo polskie nie przysługuje ochrona ze strony polskich organów administracji i polskich sądów.

   

  więcej

 • MOŻNA SKŁADAĆ NOWE WNIOSKI ZABUŻAŃSKIE

  11 Styczeń 2014

  Niekonstytucyjne przepisy ustawy zabużańskiej - sprawa SK 11/12.

  więcej

 • ADWOKATA WYBIERA UBEZPIECZONY

  06 Listopad 2013

  Interes ubezpieczonego wymaga, by to on miał swobodę wyboru adwokata, który byłby jego obrońcą lub pełnomocnikiem.

  więcej