Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • ABOLICJA DLA SPADKOBIERCÓW Z LAT 2007-2008

  25 Czerwiec 2013

  Osoby, które otrzymały w latach 2007 - 2008 spadek po najbliższych mogą starać się o zwrot zapłaconego podatku.

  więcej

 • Pełne odszkodowanie za „nieusuwalnych” lokatorów

  16 Maj 2013

  Właściciele lokali mogą domagać się od gminy pełnego odszkodowania.

  więcej

 • Ubezpieczenie OC obejmuje nowe części samochodowe

  12 Kwiecień 2013

  Sąd Najwyższy wyjaśnił, że niezgodna z prawem jest praktyka zakładów ubezpieczeń w zakresie potrąceń amortyzacyjnych.

  więcej

 • Odszkodowania za przewlekłość postępowania

  28 Marzec 2013

  Na gruncie ustawy można skarżyć przewlekłe prowadzenie postępowań.

  więcej

 • Roszczenia za korzystanie przez współwłaściciela „ponad swój udział”

  19 Marzec 2013

  Sąd Najwyższy rozstrzygnął dotychczas kontrowersyjną kwestię dotyczącą zakresu dopuszczalnego posiadania rzeczy wspólnej.

  więcej

 • WSPARCIE FUNDACJI HELSIŃSKIEJ DLA SPRAWY „PLON” VS POLSKA.

  12 Marzec 2013

  Trybunał w Strasburgu będzie musiał odpowiedzieć  na pytanie  dotyczące wypłaty odszkodowań za znacjonalizowane po wojnie przedsiębiorstwa. Czekamy na zajęcie stanowiska  przez Trybunał w Strasburgu.

  więcej

 • Regres wspólnika spółki osobowej obejmuje koszty procesu

  28 luty 2013

  Wierzyciel, który nie może uzyskać zaspokojenia z majątku spółki ma prawo żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników.

  więcej

 • WARTOŚĆ APORTU POWINNA UWZGLĘDNIAĆ VAT

  14 Sierpień 2012

  Wysokość podatku powinna zostać obliczona w oparciu o wartość nominalna obejmowanych udziałów lub akcji w zamian za wnoszone wkłady.

  więcej

 • Małżonek może zapisać wspólne mieszkanie (zapisy windykacyjne)

  18 Lipiec 2012

  Sąd Najwyższy wyjaśnił, że wprowadzona w 2011 roku do polskiego prawa spadkowego instytucja zapisu windykacyjnego upoważnia do zapisania w testamencie wybranemu spadkobiercy konkretnych składników majątkowych.

  więcej