Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • PODATNIK MUSI BYĆ POINFORMOWANY O PRZERWANIU BIEGU PRZEDAWNIENIA

  17 Lipiec 2012

  Trybunał Konstytucyjny uznał, iż aby nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań  podatkowych konieczne jest powiadomienie podatnika przed upływem terminu przedawnienia.

  więcej

 • ZBYWAJĄC WIERZYTELNOŚĆ UWZGLĘDNISZ VAT

  11 Czerwiec 2012

  Zbycie wierzytelności, która uprzednio była zarachowana jako przychód, poniżej jej wartości nominalnej pozwala na rozliczenie straty z tego

  więcej

 • Pełne odszkodowanie za grunt warszawski

  30 Styczeń 2012

  Sąd Najwyższy w sprawie  III CZP 73/12 uznał, że  przeddekretowym właścicielom gruntów warszawskich należy się odszkodowanie odpowiadające pełnej wartości  utraconych nieruchomości, a nie symbolicznej wartości utraconego odszkodowania z tytułu nieuniknionego wywłaszczenia.

  więcej

 • PODATEK W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ TYLKO OD DYWIDENDY

  16 Styczeń 2012

  Obowiązek podatkowy zysków akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych następuje dopiero z momentem otrzymania dywidendy.

  więcej