Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • NASI NOWI APLIKANCI ADWOKACCY

  02 Październik 2013

  Z przyjemnością informujemy, że kolejna dwójka prawników zatrudnionych w naszej Kancelarii zdała egzamin  i dostała się na listę aplikantów adwokackich ORA w Krakowie.

   

  więcej

 • SPRAWA LASÓW W STRASBURGU

  01 Październik 2013

  Kancelaria złożyła w imieniu swoich klientów dwie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

  więcej

 • CZY TK OCHRONI PRAWA NABYTE

  18 Wrzesień 2013

  TK rozstrzygnie zatem, czy chronione są przez Konstytucję prawa nabyte przez przeddekretowych właścicieli nieruchomości warszawskiej.

  więcej

 • WYGRANA BANKU Z KOMORNIKIEM

  10 Wrzesień 2013

  SR dla Warszawy Żoliborza w pełni podzielił argumentację Kancelarii przedstawioną w skardze na czynność komornika i uchylił zaskarżone przez nas postanowienie o ukaraniu grzywną Prezesa Zarządu i dwóch pracowników renomowanego Banku za odmowę przekazania komornikowi informacji o przepływach finansowych na rachunku dłużnika za okres sprzed dokonania zajęcia.

   

  więcej

 • SPRAWA SERBII W SN

  07 Wrzesień 2013

  Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 6 września 2013r., I CSK 47/13 przyjął do rozpoznania przygotowaną przez Kancelarię skargę kasacyjną w precedensowej sprawie dotyczącej możliwości zasiedzenia nieruchomości w Warszawie przez obce Państwo.

  więcej

 • DWOREK DO ZWROTU - WYGRANA W NSA

  06 Wrzesień 2013

  NSA  w dwóch ostatecznych i prawomocnych wyrokach w pełni podzielił argumentację Kancelarii.

  więcej

 • Gratulacje

  05 Sierpień 2013

  Mamy zaszczyt poinformować, że jeden z naszych młodych prawników - Bernadetta Róg, znalazła się w gronie osób przyjętych na rozpoczęte właśnie praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.

  więcej

 • KOLEJNY PAŁAC DO ZWROTU

  08 Lipiec 2013

  Po kilku latach i wielu odwołaniach w administracyjnym toku instancji, naszej Kancelarii udało się uzyskać kolejną decyzję Wojewody o niepodpadaniu nieruchomości pod działanie dekretu PKWN z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej.

  więcej

 • WYGRANA SKARGA KASACYJNA

  04 Lipiec 2013

  W dniu 27 czerwca 2013 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez Kancelarię i uchylił prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

  więcej