Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Pełne odszkodowanie za „nieusuwalnych” lokatorów

  16 Maj 2013

  Właściciele lokali mogą domagać się od gminy pełnego odszkodowania.

  więcej

 • RANKING KANCELARII GAZETY PRAWNEJ - 2013

  10 Maj 2013

  Dziennik Gazeta Prawna opublikował wyniki IX rankingu kancelarii prawnych.

  więcej

 • UNIEWAŻNIONE WYWŁASZCZENIE W KRAKOWIE

  10 Maj 2013

  W dniu 10 maja uzyskaliśmy kolejne unieważnienie decyzji wywłaszczeniowej Prezydium WRN w Krakowie z 1955 roku dotyczącej nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie.

  więcej

 • Gratulacje

  06 Maj 2013

  Tegoroczne egzaminy adwokackie i radcowskie

  więcej

 • ETS W LUKSEMBURGU A REPRYWATYZACJA

  06 Maj 2013

  NSA wystąpi do ETS z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym rekompensat za mienie zabużańskie.

  więcej

 • ODZYSKANY OBRAZ JULIUSZA KOSSAKA

  19 Kwiecień 2013

  Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Muzeum Narodowemu wydanie obrazu z kolekcji rodziny hr. Krasińskich  - spadkobiercom byłego ich właściciela.

  więcej

 • RANKING RZECZPOSPOLITEJ 2013

  18 Kwiecień 2013

  W XI już rankingu dziennika „Rzeczpospolita” na 2013 rok zajęliśmy bardzo wysokie pod względem ilości adwokatów i radców prawnych  miejsce w kraju.

  więcej

 • UWZGLĘDNIONA KASACJA

  15 Kwiecień 2013

  8 marca 2013 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez kancelarię i uchylił prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie o zasądzenie odszkodowania za szkodę na osobie oraz zadośćuczynienia za krzywdę w łącznej wysokości 730 tys. zł.

   

  więcej

 • PARTNERZY WE WŁADZACH ORA W KRAKOWIE

  13 Kwiecień 2013

  Z przyjemnością informujemy, że podczas Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Krakowskiej Izby Adwokackiej, adwokaci naszej kancelarii zostali wybrani do władz adwokatury krakowskiej.

  więcej