Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • WSPARCIE FUNDACJI HELSIŃSKIEJ DLA SPRAWY „PLON” VS POLSKA.

  12 Marzec 2013

  Trybunał w Strasburgu będzie musiał odpowiedzieć  na pytanie  dotyczące wypłaty odszkodowań za znacjonalizowane po wojnie przedsiębiorstwa. Czekamy na zajęcie stanowiska  przez Trybunał w Strasburgu.

  więcej

 • WALCZYMY O PRAWA LWOWSKICH REPATRIANTÓW

  06 Marzec 2013

  Urzędy odmówiły przyznania rekompensaty zabużańskiej za utracone we Lwowie kamienice (zajęte przez NKWD) z powołaniem się na ich nacjonalizację dokonaną przez Ukraińską SRR.

  więcej

 • Regres wspólnika spółki osobowej obejmuje koszty procesu

  28 luty 2013

  Wierzyciel, który nie może uzyskać zaspokojenia z majątku spółki ma prawo żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników.

  więcej

 • WYGRANA PRZED WSA W SPRAWIE ODSZKODOWANIA

  21 luty 2013

  WSA w Warszawie uwzględnił przygotowaną przez naszą Kancelarię skargę na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie o unieważnienie decyzji odszkodowawczej.

  więcej

 • Bezprawność nacjonalizacji gruntów garbarni Ludros w Radomiu.

  30 Styczeń 2013

  Decyzja Ministra otwiera naszym Klientom drogę do ubiegania się o odszkodowanie za utracone nieruchomości.

  więcej

 • Pierwszeństwo roszczeń dekretowych

  30 Styczeń 2013

  Kolejna wygrana w sprawie gruntów warszawskich.

  więcej

 • KOLEJNA WYGRANA PRZED WSA W SPRAWIE ZABUŻANSKIEJ – MAJĄTEK HAMERNIA

  23 Styczeń 2013

  WSA w Warszawie uznał za zasadną naszą skargę na decyzje Ministra Skarbu Państwa oraz Wojewody Mazowieckiego w sprawie dotyczącej przyznania rekompensaty zabużańskiej za  utracone mienie.

  więcej

 • Wyroki NSA w sprawach kar pieniężnych za naruszenie prawa ochrony środowiska.

  15 Styczeń 2013

  NSA uchylił wcześniejsze wyroki wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także w sumie 6 decyzji organów obu instancji wymierzające administracyjne kary pieniężne na łączną kwotę 6 milionów złotych.

  więcej