Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

ADWOKATA WYBIERA UBEZPIECZONY

06 Listopad 2013

Interes ubezpieczonego wymaga, by to on miał swobodę wyboru adwokata, który byłby jego obrońcą lub pełnomocnikiem.

Interes ubezpieczonego wymaga, by to on miał swobodę wyboru adwokata, który byłby jego obrońcą lub pełnomocnikiem – tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem w sprawie C-442/12. TS orzekł, że zasada ta ma zasięg ogólny na terenie całej Unii Europejskiej  i obowiązkowy, a to z uwagi na kluczowy w tej sprawie przepis dyrektywy 87/334 EWG w sprawie koordynacji przepisów odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej. Przepis ten stanowi, iż umowa o polisę tego rodzaju (ochrony prawnej) powinna wyraźnie stwierdzać, że kiedy ubezpieczonemu przysługuje potrzeba korzystania z pomocy prawnika, to ma on prawo wybrać go swobodnie. Co więcej Trybunał orzekł, iż na stosowanie unijnych reguł nie ma wpływu to, czy w sprawie ubezpieczonego obowiązuje przymus adwokacki, czy nie.