Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

MOŻNA SKŁADAĆ NOWE WNIOSKI ZABUŻAŃSKIE

11 Styczeń 2014

Niekonstytucyjne przepisy ustawy zabużańskiej - sprawa SK 11/12.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 stycznia 2014 roku Senat RP bez poprawek przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki tej nowelizacji otwarta została ponownie możliwość złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty zabużańskiej i to nawet w sytuacji, gdy dotychczas, a więc w zawitym terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku nie złożono żadnego wniosku. Nowe wnioski zabużańskie będzie można złożyć w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie tej nowelizacji (14 dni po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw).  Jest to wykonanie przez parlament obowiązku wynikającego z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.10.2012r., SK 11/12 stwierdzającego niekonstytucyjność wymogu zamieszkiwania na Kresach w dniu 1 września 1939r.