Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

WEDŁUG NSA PAŁAC RADZIWIŁŁÓW MIENIEM BRYTYJSKIM

16 Styczeń 2014

NSA nie uwzględnił skargi kasacyjnej klientki Kancelarii uznając, że osobie posiadającej obywatelstwo polskie nie przysługuje ochrona ze strony polskich organów administracji i polskich sądów.

 

NSA nie uwzględnił skargi kasacyjnej klientki Kancelarii uznając, że osobie posiadającej obywatelstwo polskie nie przysługuje ochrona ze strony polskich organów administracji i polskich sądów i w związku z tym mogą mieć w stosunku do obywatela polskiego zastosowanie układy indemnizacyjne, które miały dotyczyć wyłącznie mienia obywateli państw obcych. NSA uznał, że międzyrządowy układ indemnizacyjny zawarty w 1954 r. z Wlk. Brytanią, chociaż nieratyfikowany i  nieopublikowany w Dzienniku Ustaw, to jednak w powiązaniu z ustawą z 1968 roku , mógł stanowić podstawę przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości warszawskiej zabudowanej Pałacem Radziwiłłów przy Al. Ujazdowskich 29, a obecnie zajmowanej przez Ambasadę USA, Jednocześnie przyjął, że dopuszczalna jest rozszerzająca (a więc celowościowa i systemowa) wykładnia ustawy z 1968 roku przewidującej orzekanie przez Ministra Finansów o  przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości obywateli polskich, którzy złożyli na emigracji wnioski do rządów państw zachodnich o wypłatę odszkodowania na podstawie 12 układów indemnizacyjnych. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku NSA, złożone zostaną skargi do Trybunału Konstytucyjnego oraz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Poniżej sprawozdanie prasowe Rzeczpospolitej z rozprawy kasacyjnej przed NSA.

 

Pobierz