Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

WZRUSZENIE WYROKU

02 Czerwiec 2014

W krytykowanym przez nasza kancelarię wyroku NSA – I OSK 2752/12 przyjęto zasadę, że w obrocie prawnym może pozostać wyrok NSA wydany w stosunku do osoby zmarłej. Wydaje się to być nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa.

W krytykowanym przez nasza kancelarię wyroku NSA – I OSK 2752/12 przyjęto zasadę, że w obrocie prawnym może pozostać wyrok NSA wydany w stosunku do osoby zmarłej. Wydaje się to być nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa. Jednakże analiza zagadnienia prowadzi do wniosku, że procedura dotycząca stwierdzania nieważności prawomocnego wyroku NSA (rozdział VIIa ppsa) nie ma zastosowania do wyroków NSA wydanych przed 1.01.2004 roku ( a w opisanej sprawie wyrok NSA został wydany w 2000 roku), mimo że obecna Konstytucja RP obowiązuje już od 1997 roku. Liczymy na interwencję w tym zakresie Rzecznika Praw Obywatelskich lub Trybunału Konstytucyjnego. W załączeniu publikacja z Rzeczpospolitej na ten temat z krótkim komentarzem adw. Józefa Forystka

Pobierz

  • ŚMIERĆ NIE UCHYLI WYROKU Pobierz