Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

BRAK PODSTAW DO STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI UMOWY PRZENOSZĄCEJ PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

05 Grudzień 2013

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu podzielił stanowisko zaprezentowane przez Kancelarię na rozprawie apelacyjnej co do braku podstaw stwierdzenia nieważności umowy.

W nawiązaniu do informacji z dnia 04 lipca 2013 roku dotyczącej wygranej sprawy przed Sądem Najwyższym z przyjemnością informujemy, iż po uchyleniu przez Sąd Najwyższy niekorzystnego wyroku sądu II instancji, ponownie rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy w Nowym Sączu prawomocnym wyrokiem z dnia 27 listopada 2013 roku uwzględnił apelację złożoną przez Klienta Kancelarii i zmienił zaskarżony wyrok oddalając powództwo w całości.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu podzielił stanowisko zaprezentowane przez Kancelarię na rozprawie apelacyjnej co do braku podstaw stwierdzenia nieważności umowy, na podstawie której Klient Kancelarii nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku. Pozwoliło to pomyślnie zakończyć wieloletni spór dotyczący prawidłowości i skuteczności nabycia przez Klienta Kancelarii prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprawa prowadzona była przez adwokata Marka Forystka oraz radcę prawnego Przemysława Biedrawę, zaś na rozprawie apelacyjnej Klienta reprezentował radca prawny Przemysław Biedrawa.