Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

GRZYWNA DLA ORGANU I SUMA PIENIĘŻNA DLA KLIENTA

05 Październik 2017

WSA w Warszawie w sprawie o odszkodowanie za nieruchomość warszawską położoną przy ul. Stawki uwzględnił przygotowaną przez Kancelarię skargę na niewykonanie przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku tego Sądu i wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.000 zł. Nadto, WSA stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Co istotne, WSA podzielił naszą argumentację, iż postępowanie Prezydenta m.st. Warszawy wykazuje wyjątkowo wysoki stopień lekceważenia, zarówno strony, jak i wyroków Sądu zobowiązujących do wydania decyzji. W konsekwencji WSA uwzględnił także nasz wniosek o przyznanie Klientowi sumy pieniężnej, o której mowa w art. 154 § 7 PPSA. Sprawę prowadzą partnerzy Kancelarii adwokat Józef Forystek i radca prawny Marek Nałęcz.