Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Odszkodowanie za grunt warszawski przy ul. Lwowskiej

30 Grudzień 2012

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Skarbu Państwa od korzystnego dla naszych klientów wyroku Sądu I Instancji zasądzającego wielomilionowe odszkodowanie za grunt przy Politechnice Warszawskiej (ul. Lwowska).

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Skarbu Państwa od korzystnego dla naszych klientów wyroku Sądu I Instancji zasądzającego wielomilionowe odszkodowanie za grunt przy Politechnice Warszawskiej (ul. Lwowska).
Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili adw. Józef Forystek oraz r.pr. Marek Nałęcz.