Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

ODZYSKANA DZIAŁKA PRZY UL. BELWEDERSKIEJ 1

05 Grudzień 2013

Kancelaria uzyskała dla swoich Klientów decyzję dekretową o ustanowieniu na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego na 99 lat w odniesieniu do kolejnej nieruchomości warszawskiej.

Kancelaria uzyskała dla swoich Klientów decyzję dekretową o ustanowieniu na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego na 99 lat w odniesieniu do kolejnej nieruchomości warszawskiej. Odzyskana nieruchomość położona jest tym razem w wyjątkowo prestiżowym miejscu stolicy, przy ul. Belwederskiej 1. Wcześniej za trwale utracone działki sąsiednie Kancelarii udało się wygrać przed sądem cywilnym ( w tym także przed Sądem Najwyższym)  dla tych samych Klientów odszkodowanie od Skarbu Państwa. Sprawę prowadzą adw. Józef Forystek i radca prawny Marek Nałęcz.