Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

OSTATECZNA WYGRANA - BOREK FAŁĘCKI

22 Listopad 2013

Po kilkunastoletniej batalii przed różnymi sądami, Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał Instytutowi Badawczemu wydanie zespołu pałacowo-parkowego Borek Falęcki w Krakowie – spadkobiercom jego przedwojennych właścicieli.

Po kilkunastoletniej batalii przed różnymi sądami (cywilnymi i administracyjnymi – wszystkich instancji), Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględniając apelację z 2006 roku  przygotowaną przez Kancelarię nakazał Instytutowi Badawczemu wydanie zespołu pałacowo-parkowego Borek Falęcki w Krakowie – spadkobiercom jego przedwojennych właścicieli. Jednocześnie uzgodnił treść księgi wieczystej tego zespołu poprzez założenie dla niego nowej księgi wieczystej i wpisanie do niej jako wyłącznych właścicieli – spadkobierców. Jest to prawdopodobnie pierwsza sprawa w Polsce, z zakresu bezprawnie realizowanej reformy rolnej na podstawie dekretu PKWN z 1944 roku, która w drodze sądowej kończy spór byłych właścicieli, z aktualnymi użytkownikami zespołu dworsko-parkowego.  Tym prawomocnym wyrokiem zakończyła się bowiem sprawa windykacyjna oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Klientów na rozprawie apelacyjnej reprezentował adw. Józef Forystek.