Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

SAPIEHOWIE WŁAŚCICIELAMI HIPOTECZNYMI ZAMKU W KRASICZYNIE

05 Sierpień 2017

Sąd Rejonowy w Przemyślu uwzględnił pozew złożony przez Kancelarię rodziny Sapiehów i uzgodnił z rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej prowadzonej dla Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie.

Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych renesansowych zamków na terenie Polski, który jak ustalili Wojewoda Podkarpacki i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2012 roku został bezprawnie znacjonalizowany z wykorzystaniem nie mogącego mieć zastosowania w stosunku do niego dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Wyrok ten, aczkolwiek nieprawomocny, wieńczy kilkunastoletnie starania Kancelarii o odzyskanie siedziby rodu Sapiehów. Klientów w sprawie reprezentują adwokat Józef Forystek i radca prawny Anna Jargut.